Omvang tekorten leraren en schoolleiders (po)

De actuele tekorten aan leraren en schoolleiders worden in kaart gebracht door scholen te vragen om de tekorten te registreren. Daarbij is gevraagd naar twee soorten tekorten: openstaande en verborgen vacatures. Dat openstaande vacatures een tekort zijn spreekt vanzelf. Verborgen vacatures zijn plekken die weliswaar bezet zijn, maar niet op de manier die de eerste keuze van de school zou zijn. Bijvoorbeeld door het inzetten van ambulante medewerkers, zij-instromers of door groepen anders in te delen. 

Voor het po is in 2022 een landelijke uitvraag gedaan, voor vo is de methode in dat jaar toegepast op de G5. Het voornemen is om in 2023 ook voor vo landelijk te meten.

De grafiek 1a laat de schatting zien van de landelijke tekorten aan leraren in fte voor het primair onderwijs, inclusief verborgen tekorten. De schatting is gemaakt op basis van enquêtegegevens.

Grafiek 1a - omvang tekorten aan leraren in aantallen fte (2022)

Grafiek 1a - omvang tekorten aan leraren in aantallen fte (2022) Aantal fte
schooltype tekortregulier tekortvervangingtotaal
basisonderwijs510028007900
speciaal basisonderwijs400300700
(voortgezet) speciaal onderwijs7004001100
Totaal620035009700

In absolute termen kampt het basisonderwijs met de grootste tekorten aan leraren, zowel regulier als vervanging.

Brontabel als csv (193 bytes)

De grafiek 1b laat de schatting zien van de landelijke tekorten aan leraren in procenten voor het primair onderwijs, inclusief verborgen tekorten. De schatting is gemaakt op basis van enquêtegegevens.

Grafiek 1b: Omvang tekorten aan leraren in procenten (2022

Grafiek 1b: Omvang tekorten aan leraren in procenten (2022 Procenten
schooltype tekortregulier tekortvervangingtotaal
basisonderwijs5,90%3,30%9,20%
speciaal basisonderwijs8,70%6,50%15,20%
(voortgezet) speciaal onderwijs6,20%3,50%9,70%
Totaal6,10%3,40%9,50%

Het speciaal basisonderwijs heeft relatief gezien het hoogste percentage tekort aan leraren en het basisonderwijs heeft relatief gezien het laagste percentage tekort van alle drie typen onderwijs en per type categorie tekort.

Brontabel als csv (208 bytes)

De grafiek 2a laat de schatting zien van de landelijke tekorten aan schoolleiders in fte voor het primair onderwijs, inclusief verborgen tekorten. De schatting is gemaakt op basis van enquêtegegevens.

Grafiek 2a: omvang tekorten aan schoolleiders in aantallen fte (2022)

Grafiek 2a: omvang tekorten aan schoolleiders in aantallen fte (2022) Aantal fte
schooltype tekortregulier tekortvervangingtotaal
basisonderwijs550390940
speciaal basisonderwijs502070
(voortgezet) speciaal onderwijs7040110
Totaal6704501120

In absolute termen kampt het basisonderwijs met de grootste tekorten aan schoolleiders, zowel regulier als vervanging.

Brontabel als csv (179 bytes)

De grafiek 2b laat de schatting zien van de landelijke tekorten aan schoolleiders in procenten voor het primair onderwijs, inclusief verborgen tekorten. De schatting is gemaakt op basis van enquêtegegevens.

Grafiek 2b: omvang tekorten aan schoolleiders in procenten (2022)

Grafiek 2b: omvang tekorten aan schoolleiders in procenten (2022) Procenten
schooltype tekortRegulier tekort percentageVervanging percentageTotaal percentage
basisonderwijs7,90%5,60%13,50%
speciaal basisonderwijs13,20%5,30%18,40%
(voortgezet) speciaal onderwijs7,50%4,30%11,80%
Totaal8,10%5,40%13,60%

Het speciaal basisonderwijs heeft relatief gezien het hoogste percentage tekort aan schoolleiders en het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft relatief gezien het laagste percentage tekort van alle drie typen onderwijs en per type categorie tekort.

Brontabel als csv (245 bytes)