Percentage leerlingen dat eind leerjaar 2 de referentieniveaus voor rekenen-wiskunde en Nederlands leesvaardigheid beheerst

De referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen bepalen wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Stichting Cito in beeld gebracht welk deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van leerjaar 2 de referentieniveaus voor Nederlands leesvaardigheid en rekenen-wiskunde beheerst. De gegevens in de figuur gaan over de prestaties in de  schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 en worden ontleend aan de toetsen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo).

Rekenen-wiskunde

De onderstaande grafiek laat in percentages zien hoeveel leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van leerjaar 2 de referentieniveaus voor rekenen-wiskunde hebben behaald.

Percentage leerlingen dat eind leerjaar 2 de referentieniveaus voor rekenen-wiskunde beheerst

Percentage leerlingen dat eind leerjaar 2 de referentieniveaus voor rekenen-wiskunde beheerst Percentages in schooljaren 2021/2022 en 2022/2023
Shooljaar en opleidingsniveauMinder dan 1F1F2F3F
2021-2022, vmbo kb bb47%49%4%0%
2022-2023, vmbo kb bb50%46%4%0%
2021-2022, vmbo gt8%66%25%1%
2022-2023, vmbo gt10%67%23%1%
2021-2022, havo1%33%60%6%
2022-2023, havo2%35%58%6%
2021-2022, vwo0%9%62%29%
2022-2023, vwo0%11%62%27%

In het schooljaar 2021-2022 beheerst 53% van de vmbo kb/bb leerlingen en 92% van de vmbo gt leerlingen minimaal het niveau 1F. Voor havisten is dat 99% en voor vwo-leerlingen 100%. Het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 2F beheerst is 4% voor vmbo kb/bb, 26% voor vmbo gt, 66% voor havo en 91% voor vwo. Kijken we naar het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 3F behaalt, dan is dat 0% voor vmbo kb/bb, 1% voor vmbo gt, 6% voor havo en 29% voor vwo.  

In het schooljaar 2022-2023 beheerst 50% van de vmbo kb/bb leerlingen en 91% van de vmbo gt leerlingen minimaal het niveau 1F. Voor havisten is dat 99% en voor vwo-leerlingen 100%. Het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 2F beheerst is 4% voor vmbo kb/bb, 24% voor vmbo gt, 64% voor havo en 89% voor vwo. Kijken we naar het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 3F behaalt, dan is dat 0% voor vmbo kb/bb, 1% voor vmbo gt, 6% voor havo en 27% voor vwo.

Brontabel als csv (320 bytes)

Nederlands leesvaardigheid

De onderstaande grafiek laat in percentages zien hoeveel leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van leerjaar 2 de referentieniveaus voor Nederlandse leesvaardigheid hebben behaald.

Percentage leerlingen dat eind leerjaar 2 de referentieniveaus voor Nederlands leesvaardigheid beheerst

Percentage leerlingen dat eind leerjaar 2 de referentieniveaus voor Nederlands leesvaardigheid beheerst Percentages in schooljaren 2021/2022 en 2022/2023
Schooljaar en opleidingsniveauMinder dan 1F1F2F3F
2021-2022, vmbo kb bb30%43%26%0%
2022-2023, vmbo kb bb36%42%22%0%
2021-2022, vmbo gt14%36%47%3%
2022-2023, vmbo gt16%39%43%2%
2021-2022, havo3%18%67%12%
2022-2023, havo3%22%65%10%
2021-2022, vwo0%2%43%54%
2022-2023, vwo1%3%49%47%

In het schooljaar 2021-2022 beheerst 53% van de vmbo kb/bb leerlingen en 92% van de vmbo gt leerlingen minimaal het niveau 1F. Voor havisten is dat 99% en voor vwo-leerlingen 100%. Het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 2F beheerst is 4% voor vmbo kb/bb, 26% voor vmbo gt, 66% voor havo en 91% voor vwo. Kijken we naar het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 3F behaalt, dan is dat 0% voor vmbo kb/bb, 1% voor vmbo gt, 6% voor havo en 29% voor vwo.  

In het schooljaar 2022-2023 beheerst 50% van de vmbo kb/bb leerlingen en 91% van de vmbo gt leerlingen minimaal het niveau 1F. Voor havisten is dat 99% en voor vwo-leerlingen 100%. Het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 2F beheerst is 4% voor vmbo kb/bb, 24% voor vmbo gt, 64% voor havo en 89% voor vwo. Kijken we naar het percentage leerlingen dat minimaal het referentieniveau 3F behaalt, dan is dat 0% voor vmbo kb/bb, 1% voor vmbo gt, 6% voor havo en 27% voor vwo.

Brontabel als csv (325 bytes)