De verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen

Hier wordt gemonitord in hoeverre de onderwijspositie in het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs verschilt tussen groepen leerlingen met ouders die verschillende opleidingen hebben gevolgd. Het doel is dat deze verschillen tussen groepen leerlingen afnemen. OCW neemt maatregelen die eraan moeten bijdragen dat onderwijskansen voor leerlingen minder afhankelijk worden van hun thuissituatie en leerlingen de mogelijkheid hebben onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten en interesses. 

Voor de leesbaarheid van de grafiek zijn verschillende onderwijstypen gecombineerd. Zo worden de verschillen duidelijk. Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u de verschillen in positie leerjaar drie vo ten opzichte van het schooladvies tussen groepen leerlingen. 

De grafiek laat zien wat de positie van leerlingen in het derde leerjaar vo is ten opzichte van het advies dat ze aan het eind van de basisschool hebben gekregen. De grafiek toont hierbij de verschillen tussen leerlingen met ouders die geen vervolgopleiding of een mbo-opleiding hebben gedaan, en leerlingen met ouders die een hbo- of wo-opleiding hebben gedaan. Te zien is dat de laatste groep in alle weergegeven jaren vaker in dezelfde richting als het basisschooladvies onderwijs volgt.

Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen

Verschillen in positie in leerjaar drie vo tussen groepen leerlingen Richting in 3vo hetzelfde als advies in groep 8 (%)
schooljaarmbo of geen vervolgopleidinghbo of woverschil
13-1446,0246%53,0569%7,0323%
14-1548,8502%54,7959%5,9458%
15-1651,0118%58,0491%7,0372%
16-1754,3469%60,2333%5,8864%
17-1857,0960%62,8674%5,7714%
18-1955,1414%61,6739%6,5325%
19-2051,2150%59,7073%8,4924%
20-2151,1903%59,2668%8,0766%
21-2249,5603%56,9408%7,3805%

De horizontale as geeft het schooljaar aan dat de leerlingen in leerjaar 3 van het vo zitten (13/14 t/m 21/22) en de verticale as het percentage richting in 3vo het zelfde als advies in groep 8 (0 t/m 100%). 

De bovenste twee lijnen geven het opleidingsniveau van de ouders aan.

Brontabel als csv (357 bytes)