Aantal en aandeel nieuwe vsv'ers per jaar (vanuit het mbo)

We versterken de begeleiding in het onderwijs en bij de stap van school naar werk of vervolgopleiding (met name voor niveau 2 studenten). We zetten ons maximaal in om de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers), die nu ontstaat na jarenlange daling, af te remmen en om te buigen. We werken toe naar minder dan 18.000 nieuwe vsv’ers in 2026.

In grafiek 1 is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in het mbo per jaar te zien*.
In grafiek 2 is het aandeel (in procenten) nieuwe voortijdig schoolverlaters in het mbo per jaar te zien.

* Op OCW in cijfers staat al een indicator met aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per jaar. Die indicator betreft alle vsv’ers, terwijl deze indicator specifiek naar vsv’ers vanuit het mbo kijkt.

Aantal vsv’ers door de jaren heen in het mbo

Aantal vsv’ers door de jaren heen in het mbo Aantal
SchooljaarAantal vsv
2016-201718574
2017-201820263
2018-201921734
2019-202018539
2020-202120303
2021-202225217

In schooljaar 2016/2017 is het aantal mbo-studenten in de startpopulatie 394.486, waarvan 18.574 nieuwe vsv’ers. Idem voor de andere jaren.

Brontabel als csv (193 bytes)

Aandeel vsv’ers door de jaren heen in het mbo

Aandeel vsv’ers door de jaren heen in het mbo Aandeel
SchooljaarAandeel vsv
2016-20174,71%
2017-20185,09%
2018-20195,40%
2019-20204,60%
2020-20214,99%
2021-20226,35%

In schooljaar 2016/2017 is het aandeel mbo-studenten dat vsv’er is op basis van de startpopulatie 4,71%. Idem voor de andere jaren.

Brontabel als csv (194 bytes)