Voortijdig Schoolverlaten

De Rijksoverheid wil voorkomen dat jongeren tussen de 12 en 23 zonder startkwalificatie van school gaan (voortijdig schoolverlaten). Zonder startkwalificatie hebben jongeren namelijk minder kans op de arbeidsmarkt. Het doel is maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters per jaar.

Voortijdig Schoolverlaten

Deze pagina biedt een overzicht van de cijferproducten over voortijdig schoolverlaten. Zoals het 'dashboard voortijdig schoolverlaten'.

In deze grafiek is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per jaar te zien. In 2022-2023 is het aantal vsv'ers nog steeds hoog. Er zijn 30.245 vsv'ers in totaal, waarvan 24.767 in het mbo.

Aantal vsv’ers door de jaren heen voorlopige cijfers

Aantal vsv’ers door de jaren heen voorlopige cijfers
PeriodeAantal vsv
2014-1524353
2015-1622988
2016-1723744
2017-1825666
2018-1927067
2019-2022766
2020-2124480
2021-2230520
2022-2330245
DUO Brontabel als csv (155 bytes)

Dashboard voor regio’s

Alle informatie over voortijdig schoolverlaten is te vinden via het VSV-dashboard. In dit dashboard staan de belangrijkste cijfermatige trends, uitsplitsingen, kenmerken en vergelijkingen over voortijdig schoolverlaten. Het dashboard is gemaakt voor regio’s. 

Informatie voor scholen

De factsheets per mbo-instelling worden niet meer geplaatst. De factsheets zijn vervangen door het VSV-dashboard voor de instellingen

Voortijdig schoolverlaten, Europees vergeleken

De EU streeft ook naar minder voortijdig schoolverlaters. Het doel voor de EU is dat in 2030 maximaal 9% van de jongeren tussen de 18 en 24 voortijdig schoolverlater is. Alle informatie is te vinden op de site van Eurostat.