Studententevredenheid onderwijskwaliteit

Studentenoordelen laten zien wat de studenten die nu studeren, vinden van hun opleiding en onderwijsinstelling. Deze informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen draagt hiermee bij aan de transparantie van het hoger onderwijs. Ook kan informatie over studententevredenheid bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs, omdat student(on)tevredenheid een belangrijke graadmeter is voor hogescholen en universiteiten om het onderwijs en de organisatie te verbeteren.

De grafiek laat zien hoe het aandeel studenten dat over het algemeen (zeer) tevreden is over de opleiding door de tijd heen veranderd is.

Het aandeel studenten dat over het algemeen (zeer) tevreden is over de opleiding, uitgesplitst naar hbo en wo

Het aandeel studenten dat over het algemeen (zeer) tevreden is over de opleiding, uitgesplitst naar hbo en wo Percentage
Jaarhbowo
202166%78,90%
202266%78,90%
202367%81%

Het aandeel hbo studenten dat over het algemeen (zeer) tevreden is over de opleiding steeg in de jaren 2021-2023 van 66 procent in 2021 naar 67 procent in 2023. Onder wo-studenten steeg dit percentage in die jaren ook: van 78,9 procent in 2021 naar 81 procent in 2023. De tevredenheid over de opleiding in het algemeen bleef in deze periode groter onder wo-studenten dan onder hbo-studenten.

Brontabel als csv (64 bytes)