Student-stafratio

De student-stafratio is een internationaal veelgebruikte indicator om de hoeveelheid studentenbegeleiding in het hoger onderwijs te meten. Een student-stafratio van bijvoorbeeld 20 betekent dat gemiddeld voor elke twintig studenten één fte aan onderwijzende medewerkers beschikbaar is. De student-stafratio is samengesteld op basis van registerdata. Hiervoor wordt het aantal studenten dat is ingeschreven (bron: ROD 2022) op 1 oktober gedeeld door het aantal beschikbare fte zoals geteld op 31 december (bron: RAHO/WOPI 2022). De student-stafratio drukt niet de daadwerkelijke onderwijsbezetting uit.

De grafiek laat zien hoe de student-stafratio in het hbo en wo door de tijd heen veranderd is.

Student-stafratio, uitgesplitst naar hbo en wo

Student-stafratio, uitgesplitst naar hbo en wo Gemiddeld aantal studenten per voltijdeenheid docent (fte)
Jaarhbowo
201820,519,8
201920,319,7
202020,719,9
202119,319,5
20221818,5

In zowel het hbo als het wo is de student-stafratio in 2022 lager dan vijf jaar daarvoor. In beide gevallen lag de student-stafratio in 2021 en 2022 onder de twintig. Onder “Download deze grafiek” vindt u ook de gegevens over voorgaande jaren.

Brontabel als csv (279 bytes)