Sociale steun vanuit de onderwijsinstelling

Sociale steun kan problemen met de mentale gezondheid en middelengebruik voorkomen. Het ervaren van sociale steun helpt namelijk bij het omgaan met stress en het versterken van veerkracht. Ook zorgt het ervaren van sociale steun vanuit de instelling ervoor dat het voor studenten makkelijker is om hulp te zoeken wanneer dat nodig is.

De tabel beschrijft het percentage van alle studenten dat sociale steun heeft ontvangen vanuit de onderwijsinstelling.

Het aandeel van alle studenten dat sociale steun heeft ontvangen vanuit de onderwijsinstelling, uitgesplitst naar hbo en wo

Het aandeel van alle studenten dat sociale steun heeft ontvangen vanuit de onderwijsinstelling, uitgesplitst naar hbo en wo Percentage
Jaarhbowoho
202139%27%33,90%

In 2021 had bijna 34 procent van alle studenten in het ho sociale steun ontvangen vanuit de onderwijsinstelling. Onder hbo-studenten (39 procent) was dit percentage hoger dan onder wo-studenten (27 procent).

Brontabel als csv (37 bytes)