Instroom internationale studenten: groeicijfers EER en niet-EER studenten

Het meten van de instroom van internationale studenten is belangrijk om zo ontwikkelingen en bewegingen hiervan te kunnen bekijken voor het streven naar balans binnen het onderwijsstelsel en behoud van onderwijskwaliteit en toegankelijkheid.

De grafiek laat zien in hoeverre de jaarlijkse instroom van internationale studenten in het wo ten opzichte van de internationale instroom in het wo in 2010 groeit, gelijk blijft of afneemt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten uit EER-landen en studenten uit niet-EER landen.

De groei van de instroom van internationale studenten in het wo ten opzichte van de internationale instroom in het wo in 2010, uitgesplitst naar EER en niet-EER

De groei van de instroom van internationale studenten in het wo ten opzichte van de internationale instroom in het wo in 2010, uitgesplitst naar EER en niet-EER Indexcijfer (met 2010 als basisjaar)
PeriodeEERNiet-EER
2010100100
2011116,2992226108,951005
2012126,060915115,1067839
2013132,4837518121,5138191
2014142,8443991131,5326633
2015163,7568498169,0640704
2016195,2338473184,6105528
2017217,6245699211,1809045
2018246,7822098244,3467337
2019258,3152797264,6670854
2020300,1784121262,7826633
2021343,5198165330,9045226
2022327,9087549333,8567839

De internationale instroom in het wo uit zowel EER-landen als niet-EER-landen was in elk jaar sinds 2010 groter dan in 2010 het geval is geweest. In de meeste jaren na 2010 was de procentuele groei van de instroom in vergelijking met de instroom van 2010 groter voor de instroom uit EER-landen dan voor de instroom uit niet-EER-landen. In 2022 was de internationale instroom uit zowel EER-landen als niet-EER-landen ruim drie keer zo groot als de instroomaantallen uit die landen in 2010. Onder “Download deze grafiek” vindt u ook de indexcijfers voor Nederlandse studenten die in het wo instromen.

Brontabel als csv (556 bytes)