Instroom internationale studenten: absolute aantallen

Het meten van de instroom van internationale studenten is belangrijk om zo ontwikkelingen en bewegingen hiervan te kunnen bekijken voor het streven naar balans binnen het onderwijsstelsel en behoud van onderwijskwaliteit en toegankelijkheid.

De grafiek laat zien of de instroom van internationale studenten in het Nederlandse wo groeit, gelijk blijft of afneemt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten uit EER-landen en studenten uit niet-EER landen.

Internationale instroom in het wo, uitgesplitst naar EER en niet-EER

Internationale instroom in het wo, uitgesplitst naar EER en niet-EER Aantal x1.000
PeriodeEERniet-EERNederlands
201819,3657,7879,23
201920,278,42780,236
202023,5558,36791,809
202126,95610,53684,807
202225,73110,6375,785

De internationale instroom in het wo is in 2022 hoger dan vijf jaar geleden. De instroom uit EER-landen was de afgelopen vijf jaar groter dan die uit niet-EER-landen. In 2022 stroomden ruim 25 duizend EER-studenten en ruim 10 duizend niet-EER studenten het wo binnen. Onder “Download deze grafiek” vindt u ook de gegevens over voorgaande jaren; en de instroomaantallen voor Nederlandse studenten.

Brontabel als csv (483 bytes)