Hulp of advies ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstelling

Wanneer studenten ergens tegenaan lopen, kunnen ze veel baat hebben bij ondersteuning vanuit de instelling. Passende hulp en/of advies helpt studenten weer op weg om op een prettige manier te studeren. Dit is bevorderlijk voor de (mentale) gezondheid.

De tabel laat de percentages zien van studenten die bij de volgende vraag voor een bepaalde antwoordcategorie hebben gekozen: “Heb je in de afgelopen 12 maanden voor jezelf vanwege psychische klachten (zoals sombere stemming, angstklachten, bezorgdheid, stress, zenuwachtigheid) advies of hulp ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstelling?” De tabel laat onder andere het aandeel zien van alle studenten dat bij psychische klachten hulp of advies binnen de onderwijsinstelling heeft ontvangen.

Het percentage studenten dat bij de volgende vraag voor een bepaalde antwoordcategorie heeft gekozen, uitgesplitst naar hbo, wo en ho: “Heb je in de afgelopen 12 maanden voor jezelf vanwege psychische klachten (zoals sombere stemming, angstklachten, bezorgdheid, stress, zenuwachtigheid) advies of hulp ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstelling?”

Het percentage studenten dat bij de volgende vraag voor een bepaalde antwoordcategorie heeft gekozen, uitgesplitst naar hbo, wo en ho: “Heb je in de afgelopen 12 maanden voor jezelf vanwege psychische klachten (zoals sombere stemming, angstklachten, bezorgdheid, stress, zenuwachtigheid) advies of hulp ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstelling?” Percentage
Antwoordcategoriehbowoho
Nee, geen klachten2723,325,4
Nee, geen behoefte46,852,949,3
Ja1915,417,5
Nee, wel gezocht7,28,57,8

In 2021 had 17,5 procent van alle studenten psychische klachten ervaren én binnen de onderwijsinstelling hulp of advies ontvangen. Onder hbo-studenten (19 procent) is dit percentage hoger dan onder wo-studenten (15,4 procent). In het ho ervoer 7,8 procent van alle studenten psychische klachten én zocht tevergeefs naar hulp of advies binnen de onderwijsinstelling. Onder wo-studenten (8,5 procent) is dit percentage hoger dan onder hbo-studenten (7,2 procent). Het percentage studenten dat in 2021 psychische klachten ervoer én geen behoefte had aan advies of hulp binnen de onderwijsinstelling is in het hele ho 49,3 procent. Dit percentage is onder wo-studenten (52,9 procent) hoger dan onder hbo-studenten (46,8 procent). Ruim 25% van alle studenten gaf aan in 2021 geen psychische klachten te hebben ervaren. Onder hbo-studenten (27 procent) is dit percentage hoger dan onder wo-studenten (23,3 procent).

Brontabel als csv (144 bytes)