Genderbalans (man/vrouw)

Het ministerie heeft zich verbonden aan het Nationaal actieplan voor meer diversiteit in het hoger onderwijs. Door inzicht te geven in de man/vrouw-verhouding kan duidelijk worden gemaakt hoe de diversiteit zich ontwikkelt. Hierbij is het ministerie zich ervan bewust dat diversiteit een breder vraagstuk is die ook andere zichtbare en minder zichtbare persoonlijke kenmerken omvat. Denk hierbij aan etniciteit, seksuele geaardheid, andere type genders, religie, sociaal-economische en culturele achtergrond etc. Deze kenmerken laten zich minder makkelijk meten in indicatoren.

De grafiek laat zien hoe het aandeel vrouwen onder studenten in het hoger onderwijs door de tijd heen veranderd is.c

Het aandeel vrouwen onder de studentenpopulatie in het hoger onderwijs, uitgesplitst naar hbo en wo

Het aandeel vrouwen onder de studentenpopulatie in het hoger onderwijs, uitgesplitst naar hbo en wo Percentage
Jaarhbowo
201856,70%53,20%
201956,60%53,90%
202056,60%54,10%
202156,50%54,70%
202256,70%55,10%

In de jaren 2018-2022 bleef het aandeel vrouwelijke studenten onder alle studenten groter in het hbo dan in het wo. In het hbo was gemiddeld 56,6 procent van de studenten vrouw. In het wo steeg het percentage vrouwelijke studenten onafgebroken: van ruim 53 procent in 2018 naar ruim 55 procent in 2022. Onder “Download deze grafiek” vindt u ook de gegevens over voorgaande jaren.

Brontabel als csv (373 bytes)