Tevredenheid afgestudeerden over de aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt in de tekortsectoren

De tevredenheid van afgestudeerden over de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt en hun opleiding als voorbereiding op de beroepsloopbaan geeft inzicht in hoe goed volgens afgestudeerden hun opleidingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Vooral binnen de tekortsectoren (bètatechniek, gezondheidszorg en onderwijs) is het belangrijk dat hiertussen een goede aansluiting bestaat.

De grafiek toont het jaarlijkse aandeel werkende hbo-afgestudeerden uit de studierichtingen van de tekortsectoren (die in het voorafgaande jaar hun diploma behaalden) dat na het behalen van het diploma de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voldoende of goed vindt.

Het aandeel werkende hbo-afgestudeerden uit de tekortsectoren dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voldoende of goed vindt, uitgesplitst naar studierichting (Bètatechniek, Gezondheidszorg en Onderwijs)

Het aandeel werkende hbo-afgestudeerden uit de tekortsectoren dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voldoende of goed vindt, uitgesplitst naar studierichting (Bètatechniek, Gezondheidszorg en Onderwijs) Percentage
PeriodeBètatechniekGezondheidszorgOnderwijs
201881%84%87%
201980%84%87%
202080%86%88%
202179%86%90%
202279%85%88%

In de jaren 2018-2022 bleef het percentage werkende hbo-afgestudeerden uit de studierichting Onderwijs dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voldoende of goed vindt rond de 88 procent. Voor werkende hbo-afgestudeerden uit de sector Gezondheidszorg was dit 85 procent. In deze periode nam dit percentage voor werkende hbo-afgestudeerden uit de sector Bètatechniek af (van 81 procent in 2018 naar 79 procent in 2022).

Brontabel als csv (139 bytes)

De grafiek toont het jaarlijkse aandeel hbo-afgestudeerden uit de studierichtingen van de tekortsectoren (die in het voorafgaande jaar hun diploma behaalden) dat na het behalen van het diploma (zeer) tevreden is over de opleiding als voorbereiding op de beroepsloopbaan.

Het aandeel hbo-afgestudeerden uit de tekortsectoren dat (zeer) tevreden is over de opleiding als voorbereiding op de beroepsloopbaan, uitgesplitst naar studierichting (Bètatechniek, Gezondheidszorg en Onderwijs)

Het aandeel hbo-afgestudeerden uit de tekortsectoren dat (zeer) tevreden is over de opleiding als voorbereiding op de beroepsloopbaan, uitgesplitst naar studierichting (Bètatechniek, Gezondheidszorg en Onderwijs) Percentage
PeriodeBètatechniekGezondheidszorgOnderwijs
201854%50%56%
201953%53%57%
202053%52%58%
202152%51%58%
202253%53%55%

In de jaren 2018-2022 bleef het aandeel hbo-afgestudeerden uit de studierichting Onderwijs dat (zeer) tevreden is over de opleiding als voorbereiding op de beroepsloopbaan rond de 57 procent. Voor hbo-afgestudeerden uit de studierichting Bètatechniek bleef dit aandeel rond de 53 procent. Het tevredenheidspercentage onder hbo-afgestudeerden uit de studierichting Gezondheidszorg bleef ongeveer 52 procent.

Brontabel als csv (139 bytes)