Instroom in de tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek

Met de extra middelen voor tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek (hbo) wordt ingezet op het zorgen voor meer aansluiting op de arbeidsmarkt. Een verhoging van de instroom in de tekortsectoren vergroot de kans op meer gediplomeerden die de arbeidsmarkt betreden.

De grafiek laat zien hoe het aantal instromers in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek in het bekostigde hbo door de tijd heen veranderd is.

Het aantal instromers in de tekortsectoren in het bekostigde hbo, uitgesplitst naar Gezondheidszorg, Onderwijs en Bètatechniek

Het aantal instromers in de tekortsectoren in het bekostigde hbo, uitgesplitst naar Gezondheidszorg, Onderwijs en Bètatechniek Aantallen x1.000
JaarGezondheidszorgOnderwijsBètatechniek
201714,06317,18132,172
201814,81317,5132,513
201916,03117,51432,492
202017,60720,16233,302
202117,35118,31730,52

In de jaren 2017-2020 is het aantal instromers in de tekortsectoren in het bekostigde hbo (Bètatechniek, Gezondheidszorg en Onderwijs) onafgebroken toegenomen (van ruim 63 duizend instromers in 2017 naar ruim 66 duizend instromers in 2021). Het aantal instromers nam in die jaren in elke afzonderlijke tekortsector ook toe. De groei in de instroom was in die periode in verhouding het grootst in de sector Gezondheidszorg, waar het aantal instromers toenam van ruim 14 duizend instromers in 2017 naar ruim 17,6 duizend instromers in 2020. In alle tekortsectoren was de instroom in 2021 lager dan in 2020 het geval was. In de sector Bètatechniek nam de instroom af van ruim 33 duizend instromers in 2020 naar ongeveer 30,5 duizend instromers in 2021. In de sector Gezondheidszorg was de afname minder groot: van ongeveer 17,6 duizend instromers in 2020 naar ruim 17,3 duizend instromers in 2021. Het aantal instromers naam ook in de sector Onderwijs af: van ruim 20,1 duizend instromers in 2020 naar ongeveer 18,3 duizend instromers in 2021.

Brontabel als csv (500 bytes)