Gediplomeerden in de tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek

Met de extra middelen voor tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek (hbo) wordt ingezet op het zorgen voor meer aansluiting op de arbeidsmarkt. Hoe meer diploma’s binnen de tekortsectoren gehaald worden, hoe groter de kans dat functies binnen de tekortsectoren opgevuld worden.

De grafiek laat zien hoe het aantal studenten dat één of meerdere bachelordiploma’s heeft behaald in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek in het bekostigde hbo door de tijd heen veranderd is.

Het aantal gediplomeerden in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek (hbo)

Het aantal gediplomeerden in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek (hbo) Aantal x1.000
JaarGezondheidszorgOnderwijsBètatechniek
20178,2429,66514,228
20188,0018,68314,789
20197,6558,2214,46
20208,3868,29815,729
20218,1497,43215,05

In de periode 2017-2021 was het totaal aantal gediplomeerden in de tekortsectoren het hoogst in 2020 (ruim 32,4 duizend gediplomeerden). Dit was ook het geval in de sector Bètatechniek (ruim 15,7 duizend gediplomeerden in 2020) en in de sector Gezondheidszorg (bijna 8,4 duizend gediplomeerden in 2020). In die periode nam het aantal gediplomeerden in de sector Onderwijs bijna onafgebroken af (van bijna 9,7 duizend gediplomeerden in 2017 naar ruim 7,4 duizend gediplomeerden in 2021). Onder “Download deze grafiek” vindt u ook de gegevens over voorgaande jaren.

Brontabel als csv (477 bytes)