Aantal studenten in duale trajecten in de tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek

Hogescholen spelen een belangrijke rol in het opleiden van geschoold personeel in de tekortsectoren gezondheidszorg, bètatechniek en onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat we scholing en omscholing in de tekortsectoren aantrekkelijker maken voor werkenden. Hiermee zorgen we voor meer afgestudeerden die in een van de tekortsectoren aan de slag gaan.

De grafiek laat zien hoe het aantal studenten in duale trajecten in de tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek in het bekostigde hbo door de tijd heen veranderd is.

Het aantal studenten in duale trajecten in de tekortsectoren in het bekostigde hbo, uitgesplitst naar Gezondheidszorg, Onderwijs en Bètatechniek

Het aantal studenten in duale trajecten in de tekortsectoren in het bekostigde hbo, uitgesplitst naar Gezondheidszorg, Onderwijs en Bètatechniek Aantallen x1.000
JaarOnderwijsBètatechniekGezondheidszorg
20180,5721,0154,614
20190,8240,9665,275
20201,1291,0345,635
20211,1831,1395,744
20221,3431,275,901

Het aantal studenten in duale trajecten in het bekostigde hbo is sinds 2018 in alle tekortsectoren (Bètatechniek, Gezondheidszorg en Onderwijs) bijna onafgebroken toegenomen. Deze stijging was in verhouding het grootst in de sector Onderwijs, waar het aantal studenten onafgebroken steeg van bijna 600 studenten in 2018 naar ruim 1,3 duizend studenten in 2022. Het aantal studenten in de sector Gezondheidszorg steeg onafgebroken van ruim 4,6 duizend studenten in 2018 naar meer dan 5,9 duizend studenten in 2022. In de sector Bètatechniek was het aantal studenten in 2022 ook hoger dan in 2018 (van ruim duizend in 2018 naar bijna 1,3 duizend in 2022). Onder “Download deze grafiek” vindt u ook de gegevens over voorgaande jaren.

Brontabel als csv (475 bytes)