% afgestudeerden in de tekortsectoren met een baan in de eigen of verwante richting

Deze indicator laat zien welk deel van de professionals die de arbeidsmarkt betreden in de tekortsectoren (gezondheidszorg, onderwijs en bètatechniek) ook daadwerkelijk in die sectoren aan de slag gaan. Met de extra middelen wordt ingezet op het voorkomen van uitval direct na de studie (nul tot vijf jaar).

De grafiek laat zien hoe het aandeel afgestudeerde hbo-studenten uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en techniek dat binnen anderhalf jaar na afstuderen een baan in de eigen of verwante richting heeft gevonden door de tijd heen veranderd is.

Het aandeel hbo-afgestudeerden uit de sectoren bètatechniek, gezondheidszorg en onderwijs met een baan in de eigen of verwante richting

Het aandeel hbo-afgestudeerden uit de sectoren bètatechniek, gezondheidszorg en onderwijs met een baan in de eigen of verwante richting Percentage
PeriodeBetatechniekGezondheidszorgOnderwijs
201860%77%75%
201962%80%80%
202060%80%79%
202159%79%80%
202260%79%78%

In de jaren 2018-2022 had jaarlijks ongeveer tachtig procent van alle hbo-afgestudeerden uit de tekortsectoren Gezondheidszorg en Onderwijs een baan in de eigen of verwante richting. In deze periode bleef dit jaarlijkse percentage onder hbo-afgestudeerden uit de sector Bètatechniek ongeveer zestig procent.

Brontabel als csv (138 bytes)