Studiesucces van pro- en vso-leerlingen

Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs (pro) instromen in het mbo halen hier vaak (87%) een diploma. Van de leerlingen die vanuit voortgezet speciaal onderwijs (vso) instromen in het mbo haalt 62% binnen 4 jaar een mbo-diploma. Vso- en pro-leerlingen halen meestal een diploma op niveau 1 of 2.

Op deze pagina vindt u twee thema analyses over het studiesucces van pro- en vso-leerlingen.