Redenen voor deelname niet-bekostigd ontwikkelen

Er zijn verschillende redenen waarom werknemers opleidingen volgen en waarom werkgevers opleidingen aanbieden. Ook hebben de gevolgde opleidingen verschillende consequenties voor de werkenden.

Informeel leren

Naast het formeel deelnemen aan scholing, gaf in 2011 ruim 1 op de 5 volwassenen aan informeel te leren voor het huidige of toekomstige werk. Werkgerelateerd informeel leren is het doelbewust zelf iets leren voor de huidige of toekomstige baan, zoals het vragen van een collega om meer inzicht te krijgen in de werking van een computerprogramma of het nakijken van een handeling op internet. Dit wordt niet geïnstitutionaliseerd of georganiseerd. Jongere volwassenen en hoger opgeleiden rapporteren relatief vaak dat ze informeel leren.

Informeel leren naar leeftijd

Informeel leren naar leeftijd 2011
Leeftijd%
55 to 65 jaar18%
45 tot 55 jaar22%
35 tot 45 jaar22%
25 tot 35 jaar26%
AES Brontabel als csv (91 bytes)