Deelname aan LLO: relatie met werk

Volwassenen die werken nemen vaker deel aan leven lang ontwikkelen. Niet alleen of volwassenen werken speelt een rol, ook andere arbeidskenmerken zoals de arbeidsrelatie, de grootte van het bedrijf/werkgever en de duur van de werkweek spelen een rol. Opleidingen worden vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen en/of voor betere carrièrevooruitzichten.

Belangrijkste redenen voor werkenden voor het volgen van een formele opleiding (%)

Belangrijkste redenen voor werkenden voor het volgen van een formele opleiding (%) 25 tot 65 jaar, 2016
reden formeel onderwijs
Werk beter doen58
Kennis-vaardigheden voor interesse79
Verplicht19
Carrierevooruitzichten verbeteren64
Kennis-vaardigheden voor dagelijks leven42
Kans op (andere) baan(beroep) vergroten57
Kans op baanverlies verkleinen18
Nieuwe mensen ontmoeten-plezier36
Certificaat-diploma behalen70
Om eigen bedrijf op te starten15

De belangrijkste redenen voor het volgen van een formele opleiding zijn het vergoten van kennis/vaardigheden voor eigen interesse en het behalen van een diploma/certificaat. Vaak worden redenen genoemd die te maken hebben met de loopbaan: carrièrevooruitzichten verbeteren, en kans op (andere) baan vergroten. Redenen die weinig genoemd worden zijn: verplichting, kans op baanverlies verkleinen en een eigen bedrijf op te starten.

Bron: AES Brontabel als csv (365 bytes)