Europese vergelijking van aantal uren deelname aan LLO

In Nederland is de deelname aan leven lang ontwikkelen lhoger dan het Europese gemiddelde. Dit geldt niet voor het aantal instructie- of lesuren dat mensen gevolgd hebben. In Nederland is het aantal instructie-uren voor zowel formeel als niet-formeel onderwijs per jaar (2016) lager dan het EU-gemiddelde.

Gemiddeld aantal instructie-uren niet-formeel onderwijs in de EU-landen

Gemiddeld aantal instructie-uren niet-formeel onderwijs in de EU-landen 25 tot 65 jaar, 2016
niet-formeel onderwijs
Slovenië142
Spanje106
Verenigd Koninkrijk91
Italië89
Oostenrijk87
België85
Malta82
Denemarken82
Portugal80
Finland78
Polen78
Luxemburg78
EU-2878
Letland76
Frankrijk75
Kroatië72
Duitsland68
Griekenland63
Nederland62
Bulgarije59
Zweden56
Hongarije54
Estland52
Cyprus48
Litouwen42
Roemenië37
Slowakije36
Tjechië35

Het gemiddeld aantal instructie- of lesuren voor niet-formeel onderwijs (62 uren) is net als het gemiddeld aantal instructie- of lesuren aan formeel onderwijs in Nederland lager dan gemiddeld in de EU (78 uren). Een opvallende uitschieter in deze figuur is Slovenië met 142 uren. In Duitsland – waar het gemiddelde erg hoog is voor formeel onderwijs – is het gemiddelde aantal instructie-uren voor niet-formeel onderwijs iets onder het EU-gemiddelde.

De figuur toont het gemiddeld aantal instructie- of lesuren dat deelnemers in 2016 gevolgd hebben. Dit schetst niet het volledige beeld van de tijdsinvestering aan leven lang leren, want de tijdsinvestering aan zelfstudie is niet meegenomen. Afstandsonderwijs en online opleidingen hebben vaak geen/weinig lesuren. In landen waar relatief veel gebruik gemaakt wordt van dit soort opleidingen zal het aantal instructie-uren lager uitkomen.

Bron: Eurostat, AES 2016 Brontabel als csv (398 bytes)