Europese vergelijking van aantal uren deelname aan LLO

In Nederland is de deelname aan leven lang ontwikkelen hoger dan het Europese gemiddelde. Dit geldt niet voor het aantal instructie- of lesuren dat mensen gevolgd hebben. In Nederland is het aantal instructie-uren voor zowel formeel als niet-formeel onderwijs per jaar (2016) lager dan het EU-gemiddelde.

Gemiddeld aantal instructie-uren formeel onderwijs in de EU-landen

Gemiddeld aantal instructie-uren formeel onderwijs in de EU-landen 25 tot 65 jaar, 2016
formeel onderwijs
Duitsland872
Portugal653
Frankrijk519
Estland507
Slowakije499
Griekenland468
Polen464
Zweden462
Roemenië457
Oostenrijk457
Bulgarije449
Kroatië442
Litouwen414
EU-28398
Italië394
Slovenië375
Letland375
Denemarken370
Finland342
Tsjechië338
Nederland328
België325
Hongarije322
Luxemburg298
Spanje284
Cyprus247
Malta245
Verenigd Koninkrijk169

Het gemiddeld aantal instructie-uren voor formeel onderwijs (328 uren) in Nederland is lager dan gemiddeld in de EU (398 uren). Een opvallende uitschieter in deze figuur is Duitsland met 872 uren. Nederland lijkt veel op België en Hongarije. Net boven Nederland staan Finland en Denemarken.

De figuur toont het gemiddeld aantal instructie- of lesuren dat deelnemers in 2016 gevolgd hebben. Dit schetst niet het volledige beeld van de tijdsinvestering aan leven lang leren, want de tijdsinvestering aan zelfstudie is niet meegenomen. Afstandsonderwijs en online opleidingen hebben vaak geen/weinig lesuren. In landen waar relatief veel gebruik gemaakt wordt van dit soort opleidingen zal het aantal instructie-uren lager uitkomen.

Bron: Eurostat, AES 2016 Brontabel als csv (420 bytes)