Redenen voor deelname niet-bekostigd ontwikkelen

Er zijn verschillende redenen waarom werknemers opleidingen volgen en waarom werkgevers opleidingen aanbieden. Ook hebben de gevolgde opleidingen verschillende consequenties voor de werkenden.

Lange opleiding leidt vaker tot nieuwe baan, promotie of hoger salaris

Werkenden die deelnamen aan een lange opleiding gaven ruim 3 keer zo vaak aan dat ze een nieuwe baan kregen, promotie maakten of een hoger salaris ontvingen, vergeleken met deelnemers aan een korte opleiding. Betere prestaties in de huidige baan werd met ruim 60 procent even vaak genoemd door deelnemers aan lange als aan korte opleidingen.

De verwachtingen van de opleidingen voor de toekomst zijn aanzienlijk hoger bij het volgen van een lange opleiding. Dit is te verwachten gezien het verschil in tijdinvestering.

Veranderingen na het volgen van opleiding

Veranderingen na het volgen van opleiding 2011
Lange opleidingenKorte opleidingen
A12%4%
B17%6%
C24%8%
D41%27%
E63%65%
F56%39%
G18%30%
H97%37%

A = Nieuwe baan.
B = Promotie op huidige werk.
C = Een hoger salaris. 
D = Nieuwe taken op het werk.
E = Betere prestaties in de huidige baan.
F = Persoonlijke resultaten.
G = Andere resultaten.
H = Resultaten verwacht in toekomst.

AES Brontabel als csv (123 bytes)