Deelname aan LLO: relatie met werk

Volwassenen die werken nemen vaker deel aan leven lang ontwikkelen. Niet alleen of volwassenen werken speelt een rol, ook andere arbeidskenmerken zoals de duur van de werkweek spelen een rol. Opleidingen worden vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen en/of voor betere carrièrevooruitzichten.

Deelname leven lang ontwikkelen naar werkweek (%)

Deelname leven lang ontwikkelen naar werkweek (%) bekostigd en niet-bekostigd, 25 tot 65 jaar, 2017
duur opleiding 12 maanden of langerduur opleiding korter dan 12 maanden
werkweek - 35 uur en meer613
werkweek - 28 - 34 uur914
werkweek - 20 - 27 uur812
werkweek - 12 - 19 uur910
werkweek - 0 - 11 uur137

Opleidingen met een duur korter dan 12 maanden worden vooral door werknemers met een vast dienstverband gevolgd. Deze opleidingen worden meer gevolgd door werknemers met een grotere werkweek en werknemers bij grote bedrijven/werkgevers. Voor opleidingen met een duur van 12 maanden of langer valt op dat juist werknemers met een flexibel dienstverband hieraan deelnemen en werknemers met een kleinere werkweek.

Bron: EBB Brontabel als csv (238 bytes)