Deelname aan LLO: relatie met werk

Volwassenen die werken nemen vaker deel aan leven lang ontwikkelen. Niet alleen of volwassenen werken speelt een rol, ook andere arbeidskenmerken zoals de arbeidsrelatie, de grootte van het bedrijf/werkgever en de duur van de werkweek spelen een rol. Opleidingen worden vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen en/of voor betere carrièrevooruitzichten.

Deelname aan leven lang ontwikkelen in Nederland naar arbeidsmarktpositie (%)

Deelname aan leven lang ontwikkelen in Nederland naar arbeidsmarktpositie (%) bekostigd en niet-bekostigd, 25 tot 65 jaar
werkzame beroepsbevolkingwerkloze beroepsbevolkingniet-beroepsbevolking
2007191911
2008191911
2009192011
2010191911
2011191811
2012191710
2013201710
2014201710
2015211811
2016211811
2017211812

Tot 2008 namen werkzame personen en werklozen relatief gezien evenveel deel aan leven lang ontwikkelen. Maar sinds 2009 is deelname onder werklozen eerst aan het dalen en neemt sinds 2015 weer wat toe. Vanaf 2012 is de deelname onder werkzame personen aan het stijgen. Mensen die niet actief zijn (niet-beroepsbevolking), nemen relatief minder deel aan leven lang ontwikkelen. Er is wel een stijging zichtbaar vanaf 2014.

Bron: EBB / BRON Brontabel als csv (242 bytes)