Deelname aan LLO: relatie met hoogst behaald onderwijsniveau en leeftijd

Leven lang ontwikkelen is voor iedereen van groot belang. Bij hoogopgeleiden (hbo/wo) zijn de drempels om te blijven leren vaak wat lager. Daarnaast voelen zij de noodzaak waarschijnlijk scherper vanwege het kennisintensieve werk dat ze doen. Uit de cijfers blijkt dat hoogopgeleiden (hbo/wo) en jongvolwassenen vaker deelnemen aan leven lang ontwikkelen dan laagopgeleiden en ouderen.

Deelname aan leven lang ontwikkelen in Nederland naar hoogstbehaald onderwijsniveau (%)

Deelname aan leven lang ontwikkelen in Nederland naar hoogstbehaald onderwijsniveau (%) bekostigd en niet-bekostigd, 25 tot 65 jaar
LaagMiddelbaarHoog
200791724
200891824
200991824
2010*101723
2011111822
2012101722
2013*91825
201491826
201591926
201691826
201791826

* Meetmethodebreuk t.o.v. voorgaande jaren.

De grafiek toont de deelname bekostigd en niet-bekostigd leven lang ontwikkelen naar hoogstbehaald onderwijsniveau. Voor hoogopgeleiden is een stijging vanaf 2011 te zien, terwijl voor middelbaar opgeleiden de deelname heel stabiel is en voor laagopgeleiden de deelname licht gedaald is en vanaf 2013 stabiel is. Er is een meetmethodebreuk in 2010 en 2013, wat betekent dat de trends met enige voorzichtigheid geduid moeten worden. 

Bron: EBB Brontabel als csv (183 bytes)