Niet-bekostigd LLO: formeel en niet-formeel

Aangezien 85 procent van de deelname aan leven lang ontwikkelen aan niet-bekostigd leven lang ontwikkelen is zoomen we hier verder in op het niet-bekostigd leven lang leren. Daarbij is onderscheid tussen formeel en niet-formeel onderwijs. De deelname aan niet-formeel onderwijs (66%) is hoger dan de deelname aan formeel onderwijs (19%).

Duur van gevolgde niet-bekostigde opleidingen (%)

Duur van gevolgde niet-bekostigde opleidingen (%) formeel en niet-formeel onderwijs, 25 tot 65 jaar, 2016
totaalformeel onderwijsniet-formeel onderwijs
korter dan 1 week26,90,034,6
1 week - 6 maanden30,80,039,7
6 - 12 maanden9,93,811,6
1 jaar of langer29,495,710,3
onbekend3,10,53,8

De niet-bekostigde opleidingen zijn meestal van kortere duur. Er worden opleidingen/cursussen van minder dan een week gevolgd, maar ook vaak opleidingen tot 6 maanden en opleidingen van langer dan 1 jaar. Er is een groot verschil tussen formeel en niet-formeel onderwijs: deelname aan formeel onderwijs is bijna altijd voor minimaal 1 jaar. De duur van een opleiding zegt echter weinig over de intensiteit (het aantal lesdagen, lesuren, of studie-uren). In de volgende grafiek wordt het aantal uren besteed aan leven lang leren gegeven.

Bron: EBB Brontabel als csv (201 bytes)