Vacatureontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het middelbaar beroepsonderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2015-'16
docentdirectieondersteuningtotaal
2015-2016100100100100
2016-2017103210100105
2017-2018106149124113
2018-201994111132107
2019-2020113102161129

In het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel, waarbij het afgelopen jaar een daling laat zien voor directie vacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (173 bytes)

Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, docent

Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, docent
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-2014522821
2014-2015552817
2015-2016413326
2016-2017711910
2017-2018671815
2018-201968239
2019-2020621721

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn instellingen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. In 2019-'20 zijn er voor 62% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 21% van de gevallen 20 of meer kandidaten. In 2013-'14 waren er ook voor 21% van de vacatures voor docenten 20 of meer kandidaten.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd om een kandidaat te vinden voor een docentvacature in 2019-'20.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (202 bytes)
Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, ondersteuning
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-201414977
2014-2015321850
2015-2016172162
2016-2017243145
2017-2018332839
2018-2019363826
2019-2020303337

In 2019-'20 zijn er voor 30% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 37% van de gevallen 20 of meer kandidaten. In 2013-'14 waren er voor 77% van de ondersteuningsvacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (202 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent In 2019 - '20
2019-2020
minder dan twee weken13%
twee weken tot een maand55%
tussen 1 en 2 maanden22%
tussen 2 en 3 maanden6%
langer dan 3 maanden4%
weet ik niet1%

Bij 68% van de docentvacatures in het middelbaar beroepsonderwijs in 2019-'20 is binnen een maand de kandidaat bekend. Bij 10% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (164 bytes)

Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, docent
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-201412224818
2016-20178274916
2017-20189284320
2018-20198234524
2019-20203265515

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het middelbaar beroepsonderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (174 bytes)
Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, directie
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-201413213333
2016-201714323420
2017-201815214024
2018-20198184628
2019-20207303925

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling is over de jaren stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (176 bytes)
Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, ondersteuning
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20149185419
2016-20179254916
2017-20188274719
2018-20197215121
2019-20202295613

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren redelijk stabiel. De meeste vacatures zijn gevonden in West-Nederland en de minste in Noord-Nederland.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (173 bytes)