Vacatureontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde  Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het middelbaar beroepsonderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond.

Vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
Schooljaardocentdirectieondersteuningtotaal
2016-2017100100100100
2017-201898108130106
2018-2019837213196
2019-202010061145111
2020-202112889207154
2021-202213780240167

In het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal gevonden vacatures voor docenten en ondersteuning in het afgelopen jaar toegenomen. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel, waarbij het afgelopen jaar een daling laat zien voor directievacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (204 bytes)

Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, docent

Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, docent
Schooljaartot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015552817
2015-2016413326
2016-2017711910
2017-2018671815
2018-201968239
2019-2020621721
2020-2021702010
2021-20229163

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn instellingen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. Hieronder vindt u het aantal kandidaten voor docentvacatures.

In 2021-'22 zijn er voor 91% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 3% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature.

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u hoe lang het heeft geduurd om een kandidaat te vinden voor een docentvacature in 2021-'22. Daarnaast vindt u het aantal kandidaten voor ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (230 bytes)
Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, ondersteuning
Schooljaartot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015321850
2015-2016172162
2016-2017243145
2017-2018332839
2018-2019363826
2019-2020303337
2020-2021502426
2021-2022641917

In 2021-'22 zijn er voor 64% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 17% van de gevallen 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (233 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent In 2021-2022
Duur vervulling2021-2022
minder dan twee weken10%
twee weken tot een maand37%
tussen 1 en 2 maanden32%
tussen 2 en 3 maanden18%
langer dan 3 maanden3%

Bij 47% van de docentvacatures in het middelbaar beroepsonderwijs in 2021-2022 is binnen een maand de kandidaat bekend. Bij 21% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (166 bytes)

Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, docent
SchooljaarNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2016-20178274916
2017-20189284320
2018-20198234524
2019-20203265515
2020-20216265117
2021-20228244522

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

De meeste docentvacatures in het middelbaar beroepsonderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (205 bytes)
Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, directie
SchooljaarNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2015-201613213333
2016-201714323420
2017-201815214024
2018-20198184628
2019-20207303925
2020-20216244723
2021-20227364117

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling is over de jaren stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (230 bytes)
Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, ondersteuning
SchooljaarNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2016-20179254916
2017-20188274719
2018-20197215121
2019-20202295613
2020-20216284818
2021-20228244522

De meeste vacatures zijn gevonden in West-Nederland en de minste in Noord-Nederland. Deze verdeling is over de jaren stabiel, met name voor Oost-Nederland.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (205 bytes)