Onderwijsopbrengsten

De onderwijsopbrengten zijn de prestaties van studenten als het gaat om het leren. Leerprestaties kunnen een beeld geven van de ontwikkeling van een student op een bepaald gebied.

Tevredenheid algemene vaardigheden

De tevredenheid over de verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding wordt gemeten in de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Aandeel (zeer) tevreden over de verworven algemene vaardigheden binnen de opleiding

Aandeel (zeer) tevreden over de verworven algemene vaardigheden binnen de opleiding In percentages
Periodehbowo
20-2169%71%

De tabel laat de score in de NSE zien van studenten die in studiejaar 2020/2021 tevreden tot zeer tevreden zijn over de verworven algemene vaardigheden. Door de nieuwe opzet van de NSE in 2021 kan er niet vergeleken worden met eerdere jaren. De waarde van 2021 wordt referentiejaar voor toekomstige metingen.

NSE Brontabel als csv (31 bytes)

Tevredenheid ontwikkeling

De tevredenheid over mate waarin de opleiding een goede basis vormt om je te verbreden of te verdiepen wordt gemeten in de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Aandeel (zeer) tevreden over mate waarin de opleiding een goede basis vormt om te verbreden of te verdiepen

Aandeel (zeer) tevreden over mate waarin de opleiding een goede basis vormt om te verbreden of te verdiepen In percentages
Periodehbowo
20-2161%71%

De tabel laat de score in de NSE zien van studenten die in studiejaar 2020/2021 tevreden tot zeer tevreden zijn over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt om je te verbreden of te verdiepen. Door de nieuwe opzet van de NSE in 2021 kan er niet vergeleken worden met eerdere jaren. De waarde van 2021 wordt referentiejaar voor toekomstige metingen.

NSE Brontabel als csv (31 bytes)