Opbrengsten internationalisering

Door deelname aan internationaliseringsactiviteiten kunnen studenten internationale competenties doen. Deze bestaan grofweg uit drie hoofdcategorieën; 1. Een internationale oriëntatie op vak en wetenschap, 2. Interculturele competenties, 3. Persoonlijke ontwikkeling. Met een virtuele internationaliseringsactiviteit wordt daarnaast gewerkt aan digitale vaardigheden.

Effecten van buitenlandervaring op deelnemers aan het programma Erasmus+

Aandeel deelnemers (staf) aan het programma Erasmus+ dat aangeeft onderstaande opbrengsten te hebben bereikt

Aandeel deelnemers (staf) aan het programma Erasmus+ dat aangeeft onderstaande opbrengsten te hebben bereikt In percentages
Inkomend stafUitgaande staf
Interculturele ontwikkeling74%69%
Professionele ontwikkeling73%68%
Persoonlijke ontwikkeling71%68%
Impact op 'sending organisation'70%63%
Impact op 'receiving organisation'68%50%
Erasmus+ Brontabel als csv (225 bytes)

Aandeel deelnemers (studenten) aan het programma Erasmus+ dat aangeeft onderstaande opbrengsten te hebben bereikt

Aandeel deelnemers (studenten) aan het programma Erasmus+ dat aangeeft onderstaande opbrengsten te hebben bereikt In percentages
Inkomende studentenUitgaande studenten
Interculturele ontwikkeling68%61%
Professionele ontwikkeling77%71%
Persoonlijke ontwikkeling81%73%
Impact op 'sending organisation'85%83%
Impact op 'receiving organisation'73%63%
Erasmus+ Brontabel als csv (236 bytes)