Ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs

Het totaal aantal ingeschreven studenten op de universiteit.

Het totaal aantal ingeschrevenen wordt bepaald door ontwikkelingen in de instroom en de gemiddelde verblijfsduur. Hoewel de studiekeuze vrij is worden voor toelating tot veel opleidingen wel eisen gesteld aan het gevolgde vakkenpakket of profiel. In onderstaande grafiek is het totaal aantal ingeschreven studenten te zien naar studierichting. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen wo - naar opleidingsgebied

Ingeschrevenen wo - naar opleidingsgebied In aantallen x 1.000
economiegedrag en maatschappijgezondheidszorglandbouw en natuurlijke omgevingnatuuronderwijsrechtsectoroverstijgendtaal en cultuurtechniek
201845,351,934,511,731,61,629,611,331,343,8
201946,954,935,212,033,91,530,812,432,145,2
202051,360,336,712,637,41,633,913,534,347,4
202153,663,537,412,839,01,635,714,436,048,2
202252,963,437,412,740,21,535,414,835,548,1

In bijna alle opleidingsgebieden is het aantal ingeschrevenen in licht 2022 gedaald ten opzichte van 2021. Uitzonderingen vormen de opleidingsgebieden sectoroverstijgend en natuur, waar er een lichte stijging plaatsvond, en gezondheidszorg, waar het aantal ongeveer gelijk bleef. De populairste studierichting is gedrag en maatschappij met ongeveer 63.400 ingeschrevenen, gevolgd door economie met ca. 52.900 ingeschrevenen en techniek met ongeveer 48.100 ingeschrevenen. Het opleidingsgebied onderwijs heeft met ca. 1.500 ingeschrevenen het laagste aantal ingeschrevenen.

DUO Brontabel als csv (423 bytes)
Ingeschrevenen wo - naar geslacht In aantallen x 1.000
manvrouwonbekend
2018141,3151,40
2019145,5159,30
2020155,4173,50
2021159,4182,60
2022159,0182,80

In het wetenschappelijk onderwijs staan meer vrouwen dan mannen ingeschreven. In 2022 zijn dit ongeveer 182.800  (53,4%) vrouwen tegenover 159.000 mannen (46,6%). Het aandeel van de vrouwen ten opzichte van de mannen blijft stijgen. 

DUO Brontabel als csv (119 bytes)
Ingeschrevenen wo - naar migratieachtergrond In aantallen x 1.000
geen migratieachtergrondWesterse migratieachtergrondniet-Westerse migratieachtergrondonbekend
2018185,762,144,80
2019189,467,048,50
2020200,275,253,60
2021201,583,357,20
2022195,787,159,10

Het aantal ingeschrevenen in 2022 van zowel een Westerse als een niet-Westerse migratieachtergrond is gestegen ten opzichte van 2021. Het aantal zonder migratieachtergrond is gedaald.  Ongeveer 57% van de wo ingeschrevenen heeft geen migratieachtergrond, ca. 25% heeft een Westerse migratieachtergrond en ongeveer 18% heeft een niet-Westerse migratieachtergrond.

DUO Brontabel als csv (217 bytes)
Ingeschrevenen wo - naar opleidingsvorm In aantallen x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
2018287,34,80,6
2019299,74,60,6
2020323,54,80,6
2021336,55,00,6
2022336,64,70,6

Nagenoeg alle ingeschrevenen in het wo volgen een voltijd opleiding. Het aantal deeltijd studenten daalde licht. Het aantal ingeschrevenen in duale opleidingstrajecten blijft al jaren ongeveer gelijk.

DUO Brontabel als csv (123 bytes)
Ingeschrevenen wo - naar type hoger onderwijs In aantallen x 1.000
bamapm
2018183,7107,41,5
2019193,0110,41,4
2020206,9120,51,5
2021214,1126,51,5
2022217,3123,31,3

Het aantal master studenten is in 2022 voor het eerst gedaald, nadat er in de voorafgaande jaren een stijging te zien was. Voor bachelor studenten zet de stijgende trend uit de voorafgaande jaren zich ook in 2022 voort. Het aantal postmaster studenten bevindt zich op het laagste punt van de afgelopen 5 jaar.

DUO Brontabel als csv (119 bytes)