Ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs

Het totaal aantal ingeschreven studenten op de universiteit.

Het totaal aantal ingeschrevenen wordt bepaald door ontwikkelingen in de instroom en de gemiddelde verblijfsduur. Hoewel de studiekeuze vrij is worden voor toelating tot veel opleidingen wel eisen gesteld aan het gevolgde vakkenpakket of profiel. In onderstaande grafiek is het totaal aantal ingeschreven studenten te zien naar studierichting. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen wo naar opleidingsgebied

Ingeschrevenen wo naar opleidingsgebied aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201627,438,933,240,727,747,029,61,69,310,6
201729,641,233,842,928,548,730,11,510,311,3
201831,643,834,545,329,651,931,31,611,311,7
201933,945,235,246,930,854,932,11,512,412,0
202037,347,436,751,333,960,334,41,613,512,6

Het aantal ingeschrevenen is gestegen van 304.818 in 2019 naar 329.024 in 2020. In alle opleidingsgebieden is het aantal ingeschrevenen gestegen ten opzichte van 2019. De populairste studierichting is gedrag en maatschappij met 60.322 ingeschrevenen, gevolgd door economie met 51.329 ingeschrevenen en techniek met 47.348 ingeschrevenen. Het opleidingsgebied onderwijs heeft het laagste aantal ingeschrevenen, namelijk 1.604.

DUO: 1 Cijfer HO 2020 Brontabel als csv (424 bytes)
Ingeschrevenen wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
2016130,2135,8
2017135,4142,6
2018141,3151,4
2019145,5159,4
2020155,4173,6

In het wetenschappelijk onderwijs staan meer vrouwen dan mannen ingeschreven. In 2020 zijn dit 173.594 (52,8%) vrouwen tegenover 155.430 mannen (47,2%).

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (102 bytes)
Ingeschrevenen wo naar migratieachtergrond aantal x 1.000
geen migratieachtergrondWesters migratieachtergrondniet-Westers migratieachtergrondonbekend
2016176,351,238,4,0
2017180,556,141,3,0
2018185,762,144,8,0
2019189,467,048,4,0
2020200,275,253,6,0

Het aantal ingeschrevenen is in 2020 binnen alle categorieën naar migratieachtergrond gestegen ten opzichte van 2019. Ongeveer 61% van de wo ingeschrevenen heeft geen migratieachtergrond, 23% heeft een Westers migratieachtergrond en 16% heeft een niet-Westers migratieachtergrond.

DUO: 1 Cijfer HO 2020 Brontabel als csv (222 bytes)
Ingeschrevenen wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
2016260,64,9,5
2017272,54,9,5
2018287,34,8,6
2019299,74,6,6
2020323,64,8,6

Van het totale aantal ingeschrevenen in het wo volgt 98% een voltijd opleiding. Het aantal voltijd studenten in het wetenschappelijk onderwijs heeft al jaren een stijgende trend. In 2020 is dit aantal gestegen met 23.915 10 ten opzichte van vorig jaar, een groei van 8%. Het aantal deeltijd studenten is dit jaar ten opzichte van vorig jaar gestegen van 4.562 naar 4.843. De jaren hiervoor had dit aantal een dalende trend.

DUO: 1 Cijfer HO 2020 Brontabel als csv (123 bytes)
Ingeschrevenen wo naar type hoger onderwijs aantal x 1.000
bamaonpm
2016164,2100,0,11,6
2017172,7103,701,5
2018183,7107,401,5
2019193,0110,401,4
2020206,9120,601,5

Het aantal wo bachelor en master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn. In 2020 zijn er veer 206.616 bachelor ingeschrevenen en 120.616 master ingeschrevenen. Het aantal postmaster studenten is de afgelopen 5 jaar gedaald, maar dit jaar is dit aantal gestegen van 1433 in 2019 naar 1524 in 2020.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (135 bytes)