Studietijd hoger beroepsonderwijs

In onderstaande figuur wordt, per studierichting, weergegeven hoeveel uur hbo-studenten wekelijks besteden aan hun studie. 

Studietijd hbo-studenten, 2020

Studietijd hbo-studenten, 2020 Aantal uren per week
ContacturenZelfstudieStageScriptie
Landbouw19,717,86,13,7
Techniek20,716,863,1
Gezondheidszorg17,515,672,3
Economie16,914,86,23,7
Gedrag en maatschappij14,314,66,22,7
Taal en cultuur19222,14,1
Onderwijs17,815,98,81,4
Sectoroverstijgend
Totaal17,815,96,33

Uit de Studentenmonitor blijkt dat hbo-studenten in 2020 tussen de 38 en de 47 uur per week aan hun studie besteden. Gemiddeld 43 uur per week. Afhankelijk van de studierichting varieert het aantal wekelijkse contacturen tussen de 14 en de 21 uur. Studenten Landbouw, Techniek en Taal&Cultuur hebben verhoudingsgewijs de meeste contacturen. Het meest aan zelfstudie doen studenten Taal en Cultuur. Studenten Onderwijs maken verhoudingsgewijs de meeste stageuren.

Bron: OCW: Studentenmonitor 2020 (bewerking ReseachNed) Brontabel als csv (305 bytes)