Ingeschrevenen hoger beroepsonderwijs

Er zijn ongeveer 460.000 hbo inschrijvingen.

Studenten in het hbo kunnen studeren in allerlei verschillende sectoren. Daarnaast kunnen ze er ook voor kiezen om hun opleiding in deeltijd te doen of als onderdeel van hun werk. In onderstaande grafiek is te zien in welke sectoren studenten zitten. Onder 'gerelateerde grafieken' kan er gekozen worden om de het aantal ingeschrevenen in het hbo uit te splitsen naar type hoger onderwijs, geslacht, migratieachtergrond of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen hbo naar opleidingsgebied

Ingeschrevenen hbo naar opleidingsgebied In aantallen x 1.000
economiegedrag en maatschappijgezondheidszorglandbouw en natuurlijke omgevingonderwijssectoroverstijgendtaal en cultuurtechniek
2019174,850,852,412,058,20,417,896,5
2020181,953,857,612,562,20,518,7101,1
2021179,754,960,112,662,60,719,4100,7
2022171,454,258,712,161,60,719,497,9
2023162,753,256,511,859,90,819,795,0

In 2020 zien we een plotse stijging in het aantal ingeschrevenen, die samenhangt met een piek in de instroom. De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs waren het schooljaar daarvoor wegens het coronavirus geschrapt. Vooral meer havo-scholieren haalden hun diploma in schooljaar 2019/2020. Deze tijdelijke stijging in instroom is nog steeds te zien in de ingeschrevenen in de jaren daarna, maar omdat de piek in instroom tijdelijk was, is dit te zien als een geleidelijke daling. In 2023 is het aantal ingeschrevenen weer terug naar ongeveer het niveau voor corona in 2019.

Het aantal ingeschrevenen is in 2023 binnen bijna alle opleidingsgebieden gedaald ten opzichte van 2022, met uitzondering van de opleidingsgebieden sectoroverstijgend en taal en cultuur, waar de aantallen licht gestegen zijn. Met name in het opleidingsgebied economie was de daling aanzienlijk, namelijk van 171.400 in 2022 naar 162.700 in 2023.

DUO Brontabel als csv (367 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar geslacht In aantallen x 1.000
manvrouwonbekend
2019224,0238,80,0
2020233,8254,50,0
2021232,8257,70,0
2022224,6251,40,1
2023215,7243,80,1

Het aantal vrouwen dat was ingeschreven voor een hbo opleiding is ten opzichte van 2022 gedaald van ongeveer 251.400 naar ca. 243.800. Het aantal mannen dat zich heeft ingeschreven voor een hbo opleiding is ook gedaald van ongeveer 224.600 in 2022 naar ongeveer 215.700 in 2023.

Het aandeel vrouwen neemt ieder jaar licht toe, van ca. 51.6% in 2019 naar ca. 53.1% in 2023.

DUO Brontabel als csv (129 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar migratieachtergrond In aantallen x 1.000
geen migratieachtergrondWesterse migratieachtergrondniet-Westerse migratieachtergrondonbekend
2019333,551,477,90
2020349,754,384,40
2021348,056,086,40
2022333,156,786,20
2023318,756,784,30

Het aantal ingeschrevenen zonder migratiegrond is gedaald van ongeveer ongeveer 333.100 in 2022 naar 318.700 in 2023. Het aantal ingeschrevenen met een Westerse migratieachtergrond is gelijk gebleven bij ongeveer 56.000. Het aantal ingeschrevenen met een niet-Westers migratieachtergrond is gedaald ten opzichte van 2022 van ongeveer 86.200 naar 84.300.

Van het aantal ingeschrevenen in 2023 is het aandeel zonder migratieachtergrond ca. 69,3%, het aandeel met een Westers migratieachtergrond ca. 12,3% en het aandeel met een niet-Westers migratieachtergrond ongeveer 18,3%.

DUO Brontabel als csv (217 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar opleidingsvorm In aantallen x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
2019399,351,911,6
2020419,955,812,7
2021418,259,412,9
2022403,958,713,4
2023388,057,813,9

De daling van het aantal ingeschrevenen in het hbo zien we vooral terug bij de voltijdstudenten. Hier daalde het aantal ingeschrevenen van ca. 403.900 in 2022 naar ongeveer 388.000 in 2023. Het aantal deeltijdstudenten daalde aanzienlijk minder, van ongeveer 58.700 in 2022 naar ongeveer 57.800 in 2023.  Het aantal duale studenten toonde een lichte stijging van ca. 13.400 in 2022 naar ongeveer 13.900 in 2023.

DUO Brontabel als csv (133 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar type hoger onderwijs In aantallen x 1.000
adbama
201913,9435,613,2
202017,5457,013,8
202119,7455,914,8
202221,0440,314,7
202324,0420,914,7

Met name het aantal ingeschrevenen in de bachelor opleidingen hbo daalde ten opzichte van 2022, namelijk van ongeveer 440.300 naar ca. 420.900 . De trend in de stijging van het aantal ingeschrevenen in associate degrees zet verder door, van ongeveer 21.000 in 2022 naar ca. 24000 in 2023. Het aantal master studenten in het hbo is gelijk gebleven op 14.700.

DUO Brontabel als csv (119 bytes)
Ingeschrevenen hbo naar nationaal en internationaal In aantallen x 1.000
internationaalnationaal
201930,0432,7
202031,4456,9
202133,8456,7
202236,1439,9
202337,7421,9

In 2020 zien we een plotse stijging in het aantal ingeschreven nationale studenten, die samenhangt met een piek in de instroom. De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs waren het schooljaar daarvoor wegens het coronavirus geschrapt. Vooral meer havo-scholieren haalden hun diploma in schooljaar 2019/2020. Deze tijdelijke stijging in instroom is nog steeds te zien in de ingeschrevenen in de jaren daarna, maar omdat de piek in instroom tijdelijk was, is dit te zien als een geleidelijke daling. In 2023 is het aantal ingeschreven nationale studenten voor het eerst lager dan voor corona in 2019. Het aantal nationale studenten in het hbo bedroeg in 2019 ca. 432.700, en is na een piek van ca. 456.900 in 2020 gedaald naar ca. 421.900 nationale studenten in 2023.

Het aantal ingeschreven internationale studenten in het hbo is elk jaar toegenomen, zelfs in 2020 toen strenge coronamaatregelen voor het onderwijs van kracht waren. Het aantal internationale studenten in het hbo is gestegen van ca. 30.000 in 2019 naar ca. 37.700 in 2023.

Ook het aandeel internationale studenten is gestegen, met uitzondering van 2020. In dat jaar was het aandeel internationale studenten door een uitzonderlijk hoge instroom van nationale studenten relatief iets kleiner met ca. 6.4%. Daarbuiten is het percentage internationale studenten gestegen van ca. 6.5% in 2019 naar ca. 8.2% in 2023.

DUO Brontabel als csv (110 bytes)