Verwachte verblijfsduur en slaagpercentage in het wetenschappelijk onderwijs

De verwachte verblijfsduur geeft een voorspelling hoe lang de ingestroomde leerlingen op het wo blijven zitten. Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een wo-masterdiploma haalt.

In de onderstaande grafieken is de verwachte verblijfsduur en het verwachte slaagpercentage voor een aantal jaar uitgezet. Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken. Onder 'Gerelateerde grafieken' is ook een uitsplitsing te vinden naar opleidingsgebied.

Verwachte verblijfsduur in het wo

Verwachte verblijfsduur in het wo In jaren
verwachte verblijfsduur
20165,0
20175,0
20184,9
20194,9
20205,1

De verwachte verblijfsduur in het wo is gemiddeld 5 jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (76 bytes)
Verwachte verblijfsduur in wo naar opleidingsgebied In jaren
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20175,15,55,73,64,83,94,11,64,2
20184,95,55,73,74,84,04,02,14,2
20194,95,55,73,74,73,94,02,24,3
20205,15,55,73,84,84,14,11,84,6

In de opleidingsgebieden gezondheidszorg en techniek is de verwachte verblijfsduur het hoogst. Dit heeft te maken met de nominale studieduur die voor veel van de studies in deze richtingen een jaar langer is.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (350 bytes)

Verwacht slaagpercentage in wo

Verwacht slaagpercentage in wo
verwacht slaagpercentage
201672
201773
201874
201973
202078

Het verwachte slaagpercentage in het wo is dit jaar 78%. Dit is het hoogste verwachte slaagpercentage vergeleken met het slaagpercentage dat in de afgelopen jaren is berekend.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (72 bytes)
Verwachte slaagpercentage in wo naar opleidingsgebied
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201757617569656352379
201858687868636352377
201957677666656250374
202061718072736854775

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied gezondheidszorg het hoogst met 80%, gevolgd door landbouw en natuurlijke omgeving met 75% en economie met 72%. Het verwachte slaagpercentage is dit jaar binnen alle opleidingsgebieden hoger dan vorig jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (300 bytes)