Huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn meestal vrouwen. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS waarmee ontwikkelingen worden gemonitord.

Daders en slachtoffers van geweld, 2019

Daders en slachtoffers van geweld, 2019 in procenten
DaderMan slachtofferVrouw slachtoffer
Bekende dader36,252,5
Partner0,52,5
Ex-partner1,46
Familielid23,9
Buurtgenoot14,719,4
Iemand van het werk3,13,2
Andere bekende13,213,9
Onbekend63,847,5

Bij ruim de helft (53%) van alle geweldsdelicten tegen vrouwen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bij mannelijke slachtoffers is dat met 36% minder het geval. Zowel bij vrouwen als mannen gaat het bij een bekende dader meestal om een buurtgenoot of een andere bekende.  

CBS (Veiligheidsmonitor) Brontabel als csv (217 bytes)