Vrouwen in bestuursfuncties

Er zijn in 2013 meer vrouwen aan de top. Op basis van cijfers van de Kamers van Koophandel en jaarverslagen van bedrijven kan de ontwikkeling in het aandeel vrouwen in besturen van bedrijven worden gevolgd. Deze zijn te vinden in de  Emancipatiemonitor 2014.

Percentage vrouwen in bestuursfuncties 500 grootste bedrijven

Percentage vrouwen in bestuursfuncties 500 grootste bedrijven raden van bestuur, raden van commissarissen en samen
Functie2003200920112013
Raden van bestuur34,35,713,6
Raden van comissarissen5,299,818,3
totaal aandeel vrouwen aan de top4,16,87,514,9

Het aandeel vrouwen in topfuncties, dus in de raden van bestuur en de raden van commissarissen samen, is de laatste jaren in de 500 grootste Nederlandse bedrijven aanzienlijk toegenomen.

De raden van bestuur worden hier gedefinieerd als zijnde inclusief directies, hoofddirecties en algemeen directeuren. Raden van commissarissen is inclusief adviseurs van de raad van bestuur en raden van beheer. 

Elite Group (2014), Emancipatiemonitor 2014. Brontabel als csv (155 bytes)