Spreiding en Toegankelijkheid

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van het individu en de samenleving, moeten cultuurvoorzieningen en de media in Nederland toegankelijk zijn voor een breed en divers publiek. Het Rijk is daarom verantwoordelijk voor spreiding van het Nederlandse cultuuraanbod. Dit betreft zowel geografische spreiding als toegankelijkheid (ongeacht woonplaats of sociaaleconomische achtergrond).

De geografische spreiding is expliciet opgenomen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid (WSC). Het krijgt vorm door samenwerking van het Rijk met provincies en gemeenten.

Op het terrein van toegankelijkheid heeft de overheid als doel dat kunst en cultuur open, betaalbaar en aansprekend is voor de hele samenleving. Waar nodig stimuleert het Rijk deelname aan activiteiten en aan bepaalde cultuurvormen waardoor de opbrengsten voor de maatschappij worden behouden.

De toegankelijkheid van media-aanbod wordt verzekerd in de Mediawet. De wet regelt dat het media-aanbod van de publieke media-instellingen toegankelijk moet zijn. Met de landelijke publieke omroep worden in de prestatieovereenkomst afspraken gemaakt over het bereik.

Meer cijfers over spreiding en toegankelijkheid? Klik op de onderstaande links.

  • Spreiding van cultuur¬†
  • Bezoeken aan uitvoeringen Rijksgesubsidieerde podiumkunsten
  • Ontwikkeling bezoeken per sector
  • Bereik landelijke publieke omroep