Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid van media is onmisbaar in een democratische samenleving. Wat we zien, horen en lezen be√Įnvloedt ons beeld van de wereld en onze opvattingen. Daarom moeten journalisten onafhankelijk hun werk kunnen doen in Nederland en kunnen publiceren over wat ze willen.

De redactionele vrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn respectievelijk in de Mediawet 2008 en in de Grondwet geregeld. In Nederland is een hoge mate van persvrijheid [link naar kengetallen]. De omstandigheden waarin journalisten en nieuwsorganisaties hun werk moeten doen behoren tot de beste van de wereld.