Kwaliteit

Een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid is hoge kwaliteit.

Sommige aspecten van kwaliteit zijn niet eenvoudig of eenduidig te meten. In de kunstsector is bijvoorbeeld artistieke kwaliteit van groot belang. In de subsidiesystematiek wordt een oordeel daarover vooral aan professionals overgelaten.

In de mediasector speelt de waardering van het publiek een rol bij het beoordelen van de kwaliteit van het aanbod. In de cultuursector zijn 'Internationale excellentie' en 'Gezonde bedrijfsvoering en ondernemerschap' beter meetbaar.

Gezonde bedrijfsvoering en ondernemerschap zijn nauw verbonden aan doelmatigheid, doordat ze de productiviteit en effectiviteit vergroten en tegelijkertijd de subsidieafhankelijkheid van de cultuur- en mediasector beperken. Daarom is in 2009 gestart met het programma 'cultuurprofijt'. Hiermee wil het Kabinet culturele instellingen stimuleren om meer eigen inkomsten te verwerven.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) laat jaarlijks een onafhankelijk onderzoek door Ipsos uitvoeren naar het imago en de waardering van de NPO en commerciële omroepen onder de Nederlandse bevolking. De Nederlandse samenleving waardeert de NPO structureel hoger dan de waardering voor de commerciële omroepen.

Klik hier voor meer kengetallen over kwaliteit:

  • Bekostigingsmix culturele sectoren
  • Publiekswaardering van de NPO