Sectoroverstijgend en open data

Hieronder is de beschikbare data per organisatie beschreven. Onder sectoroverstijgend wordt verstaan: alle data die niet exclusief toe te schrijven is aan een enkele sector. 

CBS - StatLine sectoroverstijgend

Via deze link komt u op StatLine van het CBS. Voor sectoroverstijgende data kunt u in de tweede kolom (genaamd 'onderwijs') de tabellen boven het mapje 'primair onderwijs' klikken. Daar vindt u historische data over leerlingen onderwijsinstellingen. Daarnaast kunt u kijken in alle mapjes onder het mapje 'hoger onderwijs' voor onder andere data over onderwijs-arbeidsmarkt en voortijdigschoolverlaten.   

DUO - Onderwijsdata open

Via deze link is data over middelbaar beroepsonderwijs algemeen te vinden.

Eurostat - database

Via deze link komt u in de database van Eurostat terecht. Via de zoekbalk kunt u opzoek naar data over het onderwijs binnen de database van Eurostat. Let op: om onderwijssystemen internationaal te vergelijken wordt er gebruik gemaakt van de ISCED indeling. De meta-data van de tabellen bevat de correcte omschrijving van de inhoud. Na de zoekopdracht krijgt u een groot aantal hits met data maar ook met publicaties. Via het menu aan de linkerkant kunt u meer filters selecteren om de zoekopdracht te verfijnen. Let op: deze website is in het Engels.

OESO - database

Via deze link komt u in de database van de OESO terecht. Via het zoekbalkje aan de linkerkant kunt u specifieke zoekopdrachten geven binnen alle beschikbare informatie over het onderwijs binnen de database van de OESO. Net als bij de Eurostat database geldt hier ook dat er gebruikt wordt gemaakt van de ISCED indeling. Let op de website van de OESO is in het Engels.