Middelbaar beroepsonderwijs en open data

Bent u opzoek naar data over het middelbaar beroepsonderwijs? U kunt u op deze pagina zien wat er beschikbaar is. 

CBS - StatLine

Via deze link komt u op StatLine van het CBS. Voor data over het mbo dient u in de tweede kolom (genaamd 'onderwijs') op het mapje 'middelbaar beroepsonderwijs' te klikken. Daar vindt u data over leerlingen. 

CBS – Dashboard Arbeidsmarktpositie mbo-gediplomeerden

Met dit dashboard is het mogelijk de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden te vergelijken voor de verschillende mbo-opleidingen en mbo–instellingen.

DUO - Open onderwijsdata

Via deze link is data over leerlingen en scholen (financiën en personeel) in het mbo te vinden.

Eurostat - database

Via deze link komt u in de database van Eurostat terecht. Via de zoekbalk en de zoekterm "secondary education" (inclusief de aanhalingstekens) krijgt u alle beschikbare informatie over het mbo binnen de database van Eurostat. Let op: om onderwijssystemen internationaal te vergelijken wordt er gebruik gemaakt van de ISCED indeling. Het voortgezet onderwijs valt daarbij ook onder secondary education. De meta-data van de tabellen bevat de correcte omschrijving van de inhoud. Na de zoekopdracht krijgt u een groot aantal hits met data maar ook met publicaties. Via het menu aan de linkerkant kunt u meer filters selecteren om de zoekopdracht te verfijnen. Let op: deze website is in het Engels.

OESO - database

Via deze linkt komt u in de database van de OESO terecht. Via het zoekbalkje aan de linkerkant en de zoekterm 'secondary education' krijgt u alle beschikbare informatie over het mbo binnen de database van de OESO. Net als bij de Eurostat database geldt hier ook dat er gebruikt wordt gemaakt van de ISCED indeling. Let op: de website van de OESO is in het Engels.