Sectoren en open data

Zoek u naar data binnen een specifieke sector dan vindt u deze hier van alle sectoren inclusief een categorie sectoroverstijgend. Per sector is aangegeven waar u relevante data over die sector kan vinden of hoe u deze kunt benaderen. Deze lijsten kunnen niet alle beschikbare informatie opnoemen maar geven een globale indicatie.