Hoger onderwijs en open data

Bent u op zoek naar data over het hoger onderwijs? U kunt op deze pagina zien wat er beschikbaar is.

CBS - StatLine hoger onderwijs

Via deze link komt u op StatLine van het CBS. Voor data over het hoger onderwijs dient u in de tweede kolom (genaamd 'onderwijs') op het mapje 'hoger onderwijs' te klikken. Daar vindt u data over leerlingen. 

DUO - data hoger onderwijs

Via deze link is open data over leerlingen en scholen (financiën en personeel) in het hoger onderwijs te vinden.

Eurostat - database

Via deze link komt u in de database van Eurostat terecht. Via de zoekbalk en de zoekterm "tertiary education" (inclusief de aanhalingstekens) krijgt u alle beschikbare informatie over het hoger onderwijs binnen de database van Eurostat. Let op: om onderwijssystemen internationaal te vergelijken wordt er gebruik gemaakt van de ISCED indeling. De meta-data van de tabellen bevat de correcte omschrijving van de inhoud. Na de zoekopdracht krijgt u een groot aantal hits met data maar ook met publicaties. Via het menu aan de linkerkant kunt u meer filters selecteren om de zoekopdracht te verfijnen. Let op: deze website is in het Engels.

OESO - database

Via deze link komt u in de database van de OESO terecht. Via het zoekbalkje aan de linkerkant en de zoekterm 'tertiary education' krijgt u alle beschikbare informatie over het mbo binnen de database van de OESO. Net als bij de Eurostat database geldt hier ook dat er gebruikt wordt gemaakt van de ISCED indeling. Let op de website van de OESO is in het Engels.