Tevredenheid onder pas afgestudeerden over de opleiding

Beginnende leraren hebben voordeel bij een opleiding waarmee zij goed beslagen ten ijs komen. Daarom wordt aan beginnende leraren gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun opleiding.

In de grafiek is zichtbaar hoe tevreden startende leraren zijn over hun opleiding.

Tevredenheid met de gevolgde lerarenopleiding, naar type en afstudeerjaar (loopbaanmonitor 2023)

Tevredenheid met de gevolgde lerarenopleiding, naar type en afstudeerjaar (loopbaanmonitor 2023) Percentage
Type opleiding(zeer) tevredenneutraal(zeer) ontevreden
pabo 202263%23%14%
pabo 202168%20%12%
pabo 202067%20%13%
pabo 201968%21%11%
pabo 201867%24%9%
2e graads 202273%16%11%
2e graads 202176%17%7%
2e graads 202077%14%9%
2e graads 201977%14%9%
2e graads 201873%16%10%
ulo 202273%14%13%
ulo 202172%17%10%
ulo 202065%19%16%
ulo 201970%18%13%
ulo 201867%17%17%

De grafiek laat zien welk percentage recent afgestudeerde leraren (zeer) tevreden is over de opleiding, of juist neutraal of ontevreden.

Brontabel als csv (420 bytes)