Percentage studenten dat wordt opgeleid via Samen Opleiden en Professionaliseren

Beginnende leraren hebben baat bij een goede begeleiding. Binnen ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ wordt samengewerkt tussen de scholen en de lerarenopleidingen zodat een nauwere aansluiting ontstaat tussen opleiding en praktijk. De grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage studenten aan de lerarenopleidingen dat wordt opgeleid via een traject van Samen Opleiden en Professionaliseren.

Binnen 'Samen Opleiden en Professionaliseren' (SO&P) werken scholen en lerarenopleidingen samen aan het opleiden van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Samen zorgen zij voor een nauwe aansluiting tussen opleiding en praktijk. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren tegengegaan. De ambitie is om uiteindelijk alle leraren op te leiden via SO&P.

Percentage studenten dat wordt opgeleid via SO&P 2010-2022

Percentage studenten dat wordt opgeleid via SO&P 2010-2022 Percentage studenten
schooljaaraandeel studenten SO en P
2010-201113%
2011-201215%
2012-201317%
2013-201417%
2014-201518%
2015-201621%
2016-201723%
2017-201827%
2018-201933%
2019-202037%
2020-202136%
2021-202244%
2022-202350%

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage studenten aan de lerarenopleidingen dat wordt opgeleid via een traject van Samen Opleiden en Professionaliseren.

NB: Het percentage studenten dat wordt opgeleid via SO&P zal in de praktijk iets verschillen. Dat komt doordat niet alle studenten die deelnemen aan SO&P ook als student lerarenopleidingen in DUO-cijfers geregistreerd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten die tijdens een andere opleiding dan een lerarenopleiding een educatieve minor in een wo-bachelor volgen en ook voor zij-instromers in beroep die formeel gezien geen hbo-opleiding volgen, maar wel een bevoegdheid halen.

Dus-I Brontabel als csv (236 bytes)