Opleiding en professionalisering via een subsidie

Er zijn steeds meer mensen die via een andere weg een onderwijsbevoegdheid of een extra bevoegdheid halen. Om te weten hoe de omvang van het potentieel aan onderwijspersoneel zich ontwikkelt is het van belang om ook de instroom of professionalisering via deze routes in kaart te brengen. Ook deze instroom draagt namelijk bij aan het verminderen van het tekort.

De grafiek laat van de afgelopen jaren de ontwikkeling zien van het aantal aanvragen dat wordt toegekend voor: 

  • Zij-instroom in beroep
  • Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL)
  • Instructeursbeurs
  • Lerarenbeurs 
  • Korte Scholingstrajecten vo
  • Subsidie tweede lerarenopleiding 

Aantal toekenningen voor de subsidie Zij-instroom in beroep

Aantal toekenningen voor de subsidie Zij-instroom in beroep Aantal toekenningen in de jaren 2018-2023
kalenderjaarsubsidie zij-instroom (ZI)
2018918
20191972
20201777
20211891
20221993
20232285

Zij-instroom in beroep is een traject dat het mogelijk maakt om vanuit een ander beroep leraar te worden in het po, vo of mbo. In de grafiek wordt van de afgelopen zes jaar weergegeven wat het aantal toekenningen voor de subsidie voor dit traject is . Het aantal toekenningen was het eerste jaar lager (er was toen een lager budget beschikbaar) dan in de laatste jaren. In 2023 zijn 2285 aanvragen gehonoreerd.

Brontabel als csv (109 bytes)

Aantal toekenningen voor de Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL)

Aantal toekenningen voor de Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL) Aantal toekenningen voor de subsidieregeling in de jaren 2019-2023
kalenderjaarSubsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (SOOL) poSubsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (SOOL) vo
2019328
2020414
2021407
2022793
2023563125

De Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL) biedt ondersteuning aan onderwijsondersteunend personeel om de opleiding tot leraar gaan doen. In de grafiek wordt vanaf de start in 2019 weergegeven hoeveel toekenningen er per jaar zijn geweest. In 2023 werden 563 aanvragen in het po gehonoreerd. De subsidie was in 2023 voor het eerst ook beschikbaar voor ondersteunend personeel in het vo. In totaal hebben 125 medewerkers uit het vo hiervan gebruikgemaakt.

Brontabel als csv (209 bytes)

Aantal toekenningen voor de Instructeursbeurs

Aantal toekenningen voor de Instructeursbeurs Aantal toekenningen voor de subsidieregeling in de jaren 2018-2023
kalenderjaarInstructeursbeurs mbo (IB)
201925
202056
202177
202271
202362

De Instructeursbeurs is een beurs voor instructeurs in het mbo om een bachelor of hbo-opleiding te volgen. In de grafiek wordt weergegeven hoeveel toekenningen er per jaar zijn geweest. In 2023 werden 62 beurzen verstrekt.

Brontabel als csv (89 bytes)

Aantal toekenningen voor de Lerarenbeurs

Aantal toekenningen voor de Lerarenbeurs Aantal toegekende aanvragen in de jaren 2018-2023
kalenderjaarLerarenbeurs (LB)
20187961
20197389
20204515
20215963
20225866
20235305

De Lerarenbeurs ondersteunt leraren die werkzaam zijn het po, vo, mbo of hbo om daarnaast een bachelor of masteropleiding te volgen. Behalve leraren kunnen ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en remedial teachers een lerarenbeurs aanvragen. In de grafiek wordt weergegeven hoeveel toekenningen er per jaar zijn geweest. In 2023 werden ruim 5300 beurzen verstrekt.

Brontabel als csv (102 bytes)

Aantal toekenningen voor de regeling Korte Scholingstrajecten vo

Aantal toekenningen voor de regeling Korte Scholingstrajecten vo Aantal toegekende aanvragen in de jaren 2018-2023
kalenderjaarsubsidie korte scholingstrajecten vo (KST)
2018826
2019545
2020517
2021322
2022245
2023236

De regeling Korte Scholingstrajecten vo is een subsidie die beschikbaar is voor leraren die een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs willen halen. Zij moeten dan een van de in de regeling aangewezen scholingstrajecten gaan volgen. In 2018 werden veel trajecten aangevraagd en gehonoreerd, in de afgelopen jaren is dat aantal afgenomen. Het aantal toekenningen is in 2023 ongeveer even hoog als in 2022.

Brontabel als csv (120 bytes)

Aantal toekenningen voor de subsidie tweede lerarenopleiding

Aantal toekenningen voor de subsidie tweede lerarenopleiding Aantal toegekende aanvragen in de jaren 2019-2023
kalenderjaarsubsidie tweede lerarenopleiding (STL)
2020108
2021123
2022108
2023112

De subsidie tweede lerarenopleiding ondersteunt leraren die al een bevoegdheid hebben om een tweede lerarenopleiding te volgen. De subsidie wordt ieder jaar ruim 100 maal verstrekt.

Brontabel als csv (96 bytes)