Instroom in de lerarenopleiding

Om te weten hoe de omvang van het potentieel aan leraren zich ontwikkelt, is zicht nodig op de instroom in de lerarenopleidingen. Deze cijfers geven input aan schattingen over de toekomstige arbeidsmarkt en geven een schatting van de populariteit van het leraarschap onder studenten.

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal studenten dat zich inschrijft voor de verschillende lerarenopleidingen 

  • hbo primair onderwijs, pabo (voor po) 
  • wo primair onderwijs (voor po, niet te verwarren met Academische pabo, deze valt onder de pabo) 
  • hbo lerarenopleiding voor 2e graads leraar (voor vo en mbo) 
  • hbo lerarenopleiding voor 1e graads leraar (vo, mbo) 
  • ulo: Universitaire lerarenopleiding voor 1 e graads leraren (vo, mbo)
     

Instroom lerarenopleidingen - naar soort ho en bevoegdheid

Instroom lerarenopleidingen - naar soort ho en bevoegdheid In aantallen
 periodehbo eerstegraadswo eerstegraads (ULO)hbo primair onderwijs (pabo)hbo tweedegraadswo primair onderwijs (PWPO)
201129001200790076000
201227001200710075000
201327001300750083000
201427001200750081000
201525001100510079000
201626001000570077000
201726001000600077000
2018260011006600730046
201926009007300670023
2020290010009700700040
202127009007700650046
2022260080078005900101
202327006007600570077

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal studenten dat zich ieder jaar inschrijft voor de verschillende lerarenopleidingen.

Brontabel als csv (493 bytes)