Het percentage onderwijslocaties dat deel uitmaakt van de Regionale Aanpak (de onderwijsregio’s)

Er zijn in alle regio’s personeelstekorten, maar de grootte en oorzaak van de tekorten verschilt per regio. Om het lerarentekort aan te pakken, stimuleert de Rijksoverheid regionale samenwerking tussen schoolbesturen, scholen, lerarenopleidingen en gemeenten in onderwijsregio’s.

In 2023 zijn 27 voorloper onderwijsregio’s van start gegaan. In deze regio’s werken alle betrokken partijen samen. De voorloper onderwijsregio's bouwen bestaande samenwerkingen verder uit en nieuwe samenwerkingen op. Ze weten wat er in hun regio speelt, hoe de problematiek eruit ziet en krijgen ruimte om op een creatieve manier aan oplossingen te werken.

In de grafiek wordt weergegeven welk percentage van de onderwijslocaties/vestigingen in po, vo en mbo onderdeel uitmaakt van een onderwijsregio.

In 2024 wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van Onderwijsregio’s. Op veel plekken in het land worden nu al gesprekken gevoerd om nieuwe regio’s te starten of de bestaande regio’s uit te bereiden of aan te passen. Dit zal zich in kwartaal 4 van 2024 formaliseren ten behoeve van de subsidieregeling.
 

Het aandeel onderwijslocaties dat onderdeel uitmaakt van een onderwijsregio

Het aandeel onderwijslocaties dat onderdeel uitmaakt van een onderwijsregio Percentage onderwijslocaties/vestigingen
PoVoMbo
Dekkingsgraad37%70%56%

In de grafiek wordt zichtbaar weergegeven welk percentage van de onderwijsinstellingen in po, vo en mbo onderdeel uitmaakt van een onderwijsregio. In 2023 zijn 27 onderwijsregio’s als voorloper gestart. In het po en vo zijn in totaal 37% en 70% van de vestigingen aangesloten. Van de mbo instellingen is 56% van de onderwijslocaties onderdeel van een regio. 

Brontabel als csv (42 bytes)