Niveau van de gemiddelde beloning van leraren per maand

OCW maakt de gemiddelde beloning per maand van leraren duidelijk. Deze berekening wordt gebaseerd op de bedragen die in de cao zijn afgesproken.

Deze indicator geeft inzicht in het niveau van de gemiddelde beloning per maand van leraren in het po, vo en mbo. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit: het salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toelagen die iedere leraar krijgt. Bij de berekening van de gemiddelde beloning is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Het gaat hier om bedragen in euro’s, afgerond op honderdtallen.

Voor meer informatie over de schalen, treden en de beloning, zie:

Het niveau van de gemiddelde beloning per maand van leraren in het po, vo en mbo.

Het niveau van de gemiddelde beloning per maand van leraren in het po, vo en mbo. Het gaat hier om bedragen in euro’s, afgerond op honderdtallen.
SectorGemiddelde beloning leraren per maand
PO*5.800
VO6.200
MBO6.000

* Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

In de tabel staat een overzicht van het niveau van de gemiddelde beloning per maand van leraren in het po, vo en mbo. De bedragen zijn gebaseerd op de meest recent afgesloten cao’s. De bedragen gelden vanaf 1 juli 2023.
De berekeningen van het po en vo zijn gebaseerd op de CAO PO 2023-2024 en de CAO VO 2023-2024, beide   met een salarisstijging van 10% per 1 juli 2023. 
De berekeningen van het mbo zijn gebaseerd op de CAO MBO 2023-2024, met een salarisstijging van € 100 bruto plus 4,57% per 1 juli 2023 en een salarisstijging van 3% per 1 januari 2024.

Brontabel als csv (81 bytes)