De mate waarin onderwijspersoneel werkdruk ervaart in het po, vo en mbo

Deze indicator geeft inzicht in de werkdruk die wordt ervaren door onderwijspersoneel in het po, vo en mbo. Voor deze cijfers is gebruik gemaakt van de gegevensverzameling gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden(NEA) van CBS en TNO.

De NEA wordt jaarlijks uitgevoerd onder een grote groep Nederlandse werknemers, waaronder onderwijspersoneel. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar kwantitatieve taakeisen (‘werkdruk’) 
Moet u erg snel werken? 
Moet u heel veel werk doen? 
Moet u extra hard werken? 
[schaal 1=nooit 2= soms 3= vaak 4=altijd]

In de onderstaande grafieken is een samengesteld cijfer te zien van de vragen over werkdruk in de NEA. De resultaten over de drie vragen met betrekking tot snel werken, extra hard werken en heel veel werk moeten doen, worden in één cijfer samengevat . De vier antwoordcategorieën lopen uiteen van 'nooit' (1) tot 'altijd' (4). Bij een gemiddelde van 2,5 of meer spreken we van hoge taakeisen. Het percentage dat hoge taakeisen ervaart wordt weergegeven.

In de eerste grafiek worden de gemiddelde resultaten voor al het onderwijspersoneel weergegeven voor po, vo en mbo en vergeleken met de werkdruk van alle Nederlandse werkenden. In de laatste grafiek wordt de werkdruk van leraren in po, vo en mbo weergeven, en vergeleken met de werkdruk van alle Nederlandse werkenden.

Werkdruk voor onderwijspersoneel in het po, vo en mbo en voor alle Nederlandse werknemers.

Werkdruk voor onderwijspersoneel in het po, vo en mbo en voor alle Nederlandse werknemers. Percentage medewerkers dat hoge werkdruk ervaart
JaarOnderwijspersoneel poOnderwijspersoneel voOnderwijspersoneel mboNederlandse werkenden
201853,70%44,60%40,30%38,10%
201956,10%46,00%36,60%37,60%
202046,70%42,30%35,00%33,90%
202146,70%43,10%42,40%36,40%
202245,00%42,60%33,00%33,50%

Deze grafiek laat het percentage van het onderwijspersoneel zien dat een hoge werkdruk ervaart in het po, vo en mbo. Ook het gemiddelde van alle Nederlandse werknemers  is weergegeven. In de grafiek is de ontwikkeling in beeld gebracht van de afgelopen jaren. De werkdruk van onderwijspersoneel is hoger dan die van het Nederlandse gemiddelde.

Brontabel als csv (269 bytes)

Werkdruk voor leraren in po, vo en mbo en voor alle Nederlandse werknemers

Werkdruk voor leraren in po, vo en mbo en voor alle Nederlandse werknemers Percentage medewerkers dat hoge werkdruk ervaart
JaarLeraren poLeraren voLeraren mboNederlandse werkenden
201858,00%48,30%41,90%38,10%
201961,80%50,20%38,00%37,60%
202050,50%44,90%37,00%33,90%
202151,00%45,60%45,10%36,40%
202248,70%46,60%39,00%33,50%

Deze grafiek laat het percentage leraren zien dat een hoge werkdruk ervaart in het po, vo en mbo. Ook het gemiddelde van alle werkenden in Nederland is weergegeven. In de grafiek is de ontwikkeling in beeld gebracht van de afgelopen jaren. De werkdruk van leraren is hoger dan die van het Nederlandse gemiddelde.

Brontabel als csv (236 bytes)